Tuletame meelde: tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete reklaam on keelatud!

08.07.2021 | 14:05

Tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete kohta avalikustatud teave veebilehtedel ja sotsiaalmeediakontodel on käsitatav tubakatoote või tubakatootega seonduva toote reklaamina.
    • Jaga

Kindlate tubakatoodete, tubakatootega seonduvate toodete ning nimetatud tooteid tähistavate kaubamärkide kohta avalikustatava teabe eesmärk on teha tooted nähtavamaks, mis teenib kauba müügi suurendamise eesmärki. Teave, mis avalikustatakse eesmärgiga suurendada toodete müüki, on käsitatav reklaamina.

Toodete kohta avalikustatav teave ei ole käsitatav reklaamina juhul, kui teave kauba või selle müügitingimuste kohta avalikustatakse majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa. Tubakatooteid ja tubakatootega seonduvaid tooteid ei ole lubatud müüa e-kaubanduses ehk kaugmüügi teel. Seega on keelatud nimetatud toodete müük ka veebilehtedelt või läbi sotsiaalmeediakontode, kuna need ei saa olla müügikohad. Eeltoodust tulenevalt on tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete kohta veebilehtedel ja sotsiaalmeedias avalikustatud teave käsitatav reklaamina.
 
Arvestades, et tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete reklaam on keelatud, on keelatud tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete ning neid tooteid tähistavate kaubamärkide tutvustamine veebilehtedel ja sotsiaalmeediakontodel. Näiteks ka nikotiinipatjade, vesipiipude ja e-sigarettide kohta teavet andvad veebilehed ja sotsiaalmeedia kontod ei ole lubatud, kuna ka nendele toodetele kehtib reklaami keeld.

Diana Lints

jurist (reklaam, tubakatoodete müük)