• nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu Sinu elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada;
 • saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
 • saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;
 • saada nõu ja abi, kui Sinu õigusi on rikutud;
 • nõuda endale tekitatud kahju hüvitamist;
 • vaidluse korral kauplejaga pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni.

Tarbija õiguste tagamiseks on vastu võetud mitmeid õigusakte (võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus). Näiteks peab kõigil kaupadel olema eestikeelne märgistus ja tehniliselt keerukatel kaupadel eestikeelne kasutusjuhend.

Ostude tegemisel tasub kindlasti kaupleja käest küsida kauba müümist või teenuse osutamist tõendavat dokumenti (ostutšekk). Kui tasutav summa on väiksem kui 20 eurot, peab kaupleja ostutšeki andma sinu nõudmisel, muidu mitte.

Et hiljem kauba või teenusega seotud vaidlusi oleks lihtsam lahendada, hoia alles kauba või teenuse ostmist tõendavad dokumendid (ostutšekk, leping jne), mis tõendavad, et oled ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest.

Ära unusta, et lisaks õigustele on Sul tarbijana ka kohustused.

 • Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest.
 • Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning Sul ei ole õigust näiteks defektide tasuta kõrvaldamisele.

Pea meeles!

 • Kaupleja vastutab kaupade ja teenuste eest, mida ta müüb.
 • Tarbijana on Sul kohustus toodet õigesti kasutada ja hooldada.
 • Kaup või teenus peab olema ohutu ja eeldatavate tarbimisomadustega.
 • Kaupleja peab andma Sulle kauba või teenuse kohta tõest teavet.

Viimati uuendatud 15.11.2021