Ohtlikud tooted

Õigus nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid on üks tarbija põhiõigusi. Tooteohutus on üks peamisi prioriteete kogu Euroopa Liidus (EL). Erilist tähelepanu tooteohutusele sunnib pöörama suur EL-i siseturg, kus seoses kaupade vaba liikumisega on võimalus, et ühes riigis müügil olev ohtlik toode liigub kiiresti ka teistesse liikmesriikidesse.

Seetõttu on EL-is olemas kiirhoiatussüsteem RAPEX. Selle süsteemi abil saavad järelevalveasutused ohtlike kaupade kohta infot vahetada, et need võimalikult kiiresti liikmesriikides turult kõrvaldada.

Ka Sina saad tutvuda RAPEXisse lisatud ohtlike toodetega vaadates nädala ülevaadet või kasutades otsingut just Sulle huvi pakkuvate toodete kohta. 

Selleks, et vältida ohtlikke tooteid,

  • tutvu enne kauba ostmist ja kasutuselevõttu põhjalikult selle märgistuse ja kasutusjuhendiga;
  • järgi toote kasutamisel kõiki tootja antud juhiseid, nt kemikaalide pakenditel olevaid ohutusmärke ja hoiatusi, kodumasinate kasutusjuhendit, hoiatusi mänguasjadel;
  • kasuta alati kiivrit ja teisi kaitsmeid, kui sõidad ratta või rulluiskudega või teed muud sporti, kus on vajalik isikukaitsevahendite kasutamine;
  • jälgi, et teatud toodetel (nt mänguasjad, kodumasinad, elektrilised kodumasinad või tööriistad ning isikukaitsevahendid, nagu helkurid ja päikeseprillid) oleks CE-märgis, mis on tootja või importija antud garantii, et toode vastab kõigile olulistele töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele.

Tooted, mis tuleb tootjatel märgistada CE-märgiga, on kindlaks määratud vastavate õigusaktidega. Tooteid, millel peab olema CE-märgis, on keelatud ilma märgiseta turule lasta ja müüa.

Juhul kui turule on sattunud ohtlik toode,

  • peab selle müünud kaupleja toote tarbijatelt tagasi kutsuma ja turult kõrvaldama;
  • tea, et teavet ohtlikest toodetest saab tootja, levitaja või kaupleja Sulle kui tarbijale  edastada mitmel viisil, võttes Sinuga otse kontakti (nt kliendiandmebaasi abil), või kui pole võimalik tuvastada, et just Sina ohtliku toote ostsid, siis teavitades Sind ohust meedia vahendusel, samuti näiteks tootja kodulehel ja kauplustes kohapeal.
  • võta kindlasti tootja või müüjaga ühendust, et ohtlikkuse tõttu turult tagasi kutsutud toode poodi tagasi viia;
  • ära viska ohtlikuks kuulutatud toodet lihtsalt minema, kuna nii võib see sattuda teiste kätte, kes ei ole toote ohtlikkusest teadlikud;
  • toote tagasikutsumisel peab tootja või levitaja hüvitama Sulle ka tagastatud toote müügihinna või kui ohtu on võimalik kõrvaldada näiteks ohtliku detaili väljavahetamisega, siis teostama vastava toimingu või andma juhised detaili vahetamiseks. Samuti võidakse pakkuda ohtliku toote asendamist samaväärse (sama funktsionaalsuse ja väärtusega) nõuetele vastava tootega.

Lisainfo

Vaata Euroopa Komisjoni poolt loodud klippe toodete ohutusest, millist ohtu võivad endast kujutada:

Kuidas valida uut mööblit, mis oleks lastele ohutu ja kuidas vähendada mööbli ümberkukkumise ohtu? Loe soovitusi brošüürist:

Viimati uuendatud 04.02.2021