Pürotehnika, ilutulestik

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut.

Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid.

F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.

Pauguti kasutamine on keelatud, v.a. pürotehnik, kes kasutab seda majandus- või kutsetegevuses.

Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ja rannikul ohuolukorrata on keelatud. Signaalrakette ei ole lubatud kasutada ilutulestikuks.

Remote video URL

Reeglid pürotehnilise toote kasutamisel:

 • osta pürotehnilisi tooteid ainult ametlikust müügikohast, mitte inimeselt tänavalt või sotsiaalmeediast
 • ohutu ja nõuetele vastava pürotehnilise toote pakendil on alati vastavusmärgis ehk CE-märgis ning eestikeelne kasutusjuhend
 • jälgi, et pürotehnilisel tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale
 • hoia pürotehnilist toodet kuivas kohas ja väldi selle niiskeks või märjaks saamist
 • loe läbi pürotehnilise tootega kaasas olev kasutusjuhend ja käitu vastavalt sellele
 • vali pürotehnilise toote kasutamiseks õige aeg ja koht ning arvesta teiste inimeste ja loomadega
 • kui väljas on tugev tuul, jäta ilutulestik ära
 • ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all
 • ära kasuta ilutulestikku kohas, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra, ohutu kaugus on märgitud toote pakendil
 • pürotehnilist toodet ei tohi visata teiste inimeste ega loomade suunas
 • jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi
 • toesta toode korralikult, aseta see kõvale, tasasele ja mittesüttivale pinnale
 • süütenööri süütamisel ja selle järel ära kummardu toote kohale
 • peale süütenööri süütamist mine kiiresti ohutusse kaugusesse
 • kui toode ei sütti, oota 10-15 minutit enne sellele lähenemist
 • kui pürotehniline toode ei andnud nõutud pürotehnilist efekti, siis tagasta toode müüjale
 • pärast ilutulestikku korja kokku tekkinud prügi

Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks:

 • avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega
 • tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega

Ilutulestiku korraldamise taotlus esitatakse valla- või linnavalitsusele või asjakohasele valla- või linnavalitsuse struktuuriüksusele.

Ilutulestiku korraldamiseks tuleb koostada kavandatava ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.

Ilutulestiku korraldaja teavitab vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

 • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asulas – Politsei- ja piirivalveametit ja Päästeametit
 • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
 • lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri – Transpordiametit.

Viimati uuendatud 02.09.2021