Muud tooted

Sellel lehel saad lähemalt tutvuda teabega, mida oleks kasulik erinevate toodete puhul jälgida.

Nööppatareid

Nööppatareid on mündisuurused patareid, mida sisaldavad paljud majapidamistooted, näiteks mänguasjad, kalkulaatorid, autouste lukustuspuldid, teleripuldid, kuulmisabivahendid, köögi-ja vannitoakaalud, lugemislambid, led küünlad, rääkivad ja laulvad raamatud ning õnnitluskaardid.

Paljude selliste toodete patareisahtlid on kergesti avatavad ja enamik inimesi ei tea, milliseid riske see võib endaga kaasa tuua.

  • Vaata täpsemalt, kuidas nööppatareisid ohutult kasutada:

Ohud 

  • Allaneelamisel võivad nööppatareid põhjustada märkimisväärseid vigastusi või surma.
  • Nööppatareid võivad sattuda laste suhu ja hingamisteedesse.   Allaneelamisel ja süljega kokkupuutel tekib elektrivool, mis kutsub esile keemilise reaktsiooni. See võib söögitoru juba paari tunni jooksul tugevalt kahjustada.
  • Söövitus võib süveneda isegi peale patarei eemaldamist ning ravi võib hõlmata torukaudset toitmist ja hingamist ning mitmeid operatsioone.

Loe lisaks:

Kasulikud ohutusjuhised lapsevanematele ja väikeste laste hooldajatele

  • Hoidke nööppatareid laste vaate- ja ulatusväljast eemal.
  • Pöörake tähelepanu tarbeesemetes kasutatavate nööppatareide ohtlikkust kirjeldavatele hoiatussiltidele.
  • Veenduge, et nööppatareisid sisaldavad tooted oleks sellise kujuga, mis ei võimalda lastel patareidele lihtsalt ligi pääseda või patareisahtel oleks tööriistaga avatav.
  • Kontrollige seadmeid regulaarselt ja veenduge, et patareisahtlid on korralikult suletud.
  • Viige kasutatud nööppatareid kogumispunkti või kauplusesse tagasi. Tühjad patareid võivad endiselt olla ohtlikud.
  • Kui teil on kahtlus, et laps on nööppatarei alla neelanud, pöörduge viivitamatult haigla erakorralise meditsiini osakonda. Ärge laske lapsel süüa, juua ega kutsuge oksendamist ise esile.

Vaata Euroopa Komisjoni poolt loodud klippe toodete ohutusest, millist ohtu võivad endast kujutada:

Kuidas valida uut mööblit, mis oleks lastele ohutu ja kuidas vähendada mööbli ümberkukkumise ohtu? Loe soovitusi brošüürist:

Viimati uuendatud 04.02.2021