Kohtumised lobistidega

Valitsus kiitis 18.03.2021 heaks lobistidega suhtlemise hea tava, mille kohaselt on valitsusasutusel kohustus kord kvartalis avalikustada peadirektori ja peadirektori asetäitjate kohtumised lobistidega. Tabelis on välja toodud lobisti esindatava organisatsiooni nimi, kohtumise kuupäev ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja(d), kes kohtumisel osalesid. Avaldame vastavalt seadusele kord kvartalis peadirektori kohtumised lobistidega.