Vee- ja õhusõiduki raadioload

Vaata, millistele õhu- ja veesõidukitele raadiolubasid väljastatakse, kuidas neid taotleda ning mida on vaja teha nende pikendamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

Veesõiduki raadioluba

Veesõiduki raadioluba väljastatakse Eesti registris olevale veesõidukile. Enne veesõidukitega merele minekut peab laevaomanik veenduma, et veesõiduki raadioluba oleks nõuetekohane ja kehtiv.

Veesõiduki raadioloa taotlemiseks tuleb esitada omaniku nimel (või omaniku poolt volitatud isiku poolt koos volikirjaga) veesõiduki raadioloa taotlus, lisada veesõiduki registreerimistunnistuse koopia (kahelt poolt) ja toimetada need dokumendid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse.

Veesõiduki raadioloa taotlus tuleb allkirjastada ID-kaardiga ja saata TTJA-sse: info@ttja.ee või ulvi.valdaru@ttja.ee. Veesõidukile kutsungi ja MMSI koodi väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Peale taotluse läbivaatust esitame Teie poolt märgitud e-posti aadressile riigilõivu tasumise kohta teatise. Peale tasumise laekumist vormistame otsuse ja siis veesõiduki raadioloa, mille saate kätte kas posti teel tähitud kirjana või tulete sellele järgi meie ametisse.

Võimalik on teha taotlus majandustegevusregistris valides "Veesõiduki raadioloa taotlus".

Veesõiduki raadioloa pikendamine (muutmine, ennistamine, raadioloa kehtetuks tunnistamine)

Veesõiduki raadioloa pikendamiseks (muutmiseks, ennistamiseks) palume esitada vabas vormis avalduse, kus palute pikendada veesõiduki raadioluba nr….. ja kui pikaks ajaks (max 3 aastat), seejärel allkirjastada omaniku poolt ID-kaardiga ja saata info@ttja.ee või ulvi.valdaru@ttja.ee.

Veesõiduki raadioloa kehtetuks tunnistamiseks palun esitada vabas vormis avaldus, kus palute tunnistada kehtetuks veesõiduki raadioloa nr……... alates (kuupäev)

Võimalus on teha pikendamise (muutmise) avaldus majandustegevusregistris valides seal pikendamise menetluse.

Õhusõiduki raadioluba

Õhusõiduki raadioloa taotlemiseks tuleb esitada omaniku nimel  õhusõiduki raadioloa taotlus, lisada õhusõiduki registreerimistunnistuse koopia ja toimetada need dokumendid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse. 

Õhusõiduki raadioloa taotluse võib allkirjastada ka ID-kaardiga ja saata TTJA-sse: info@ttja.ee või ulvi.valdaru@ttja.ee

Peale taotluse läbivaatust esitame Teie poolt märgitud e-posti aadressile riigilõivu tasumise kohta teatise. Peale tasumist vormistame otsuse ja õhusõiduki raadioloa, mille saate kätte kas posti teel tähitud kirjaga või tulete sellele järgi meie ametisse.

Võimalus on teha taotlus majandustegevusregistris valides "Õhusõiduki raadioloa taotlus".

Õhusõiduki raadioloa pikendamine (muutmine, ennistamine, raadioloa kehtetuks tunnistamine)

Õhusõiduki raadioloa pikendamiseks (muutmiseks, ennistamiseks) palume esitada vabas vormis avalduse, kus palute pikendada veesõiduki raadioluba nr….. ja kui pikaks ajaks (max 3 aastat). Allkirjastada omaniku poolt ID-kaardiga ja saata info@ttja.ee või ulvi.valdaru@ttja.ee.

Õhusõiduki raadioloa kehtetuks tunnistamiseks palume esitada vabas vormis avaldus, kus palute tunnistada kehtetuks õhusõiduki raadioloa nr……... alates (kuupäev)

Võimalus on teha pikendamise (muutmise) avaldus majandustegevusregistris valides seal pikendamise menetluse.

Viimati uuendatud 16.04.2021