Mänguasjad

Mänguasi on toode, mis on kavandatud mängimiseks (üksnes või muuhulgas) alla 14-aastastele lastele.

Soovitused tarbijale ohutu mänguasja valimiseks

 • Jälgi, et mänguasjal oleks CE-märgis, mis peaks reeglina garanteerima mänguasja vastavuse nõuetele.
 • Loe mänguasja müügipakendil olevaid soovitusi ja hoiatusi ning kasutusjuhendit.
 • Jälgi, et mänguasi sobib lapse vanuserühmale: nt alla kolmeaastasele lapsele mänguasja ostes veendu, et see on küllalt vastupidav ega purune.
 • Tea, et võõrkeelse märgistusega mänguasja müügipakendil peab olema eestikeelne tõlge ning vajadusel peab kaasas olema eestikeelne juhend mänguasja kokkupanemiseks ja kasutamiseks.
 • Tea, et mänguasja pakendil peab olema ka tootja, tema esindaja või maaletooja nimi või kaubamärk ning aadress.
 • Vaata, et mänguasja nööbid, silmad, ninad, nöörid, juhtmed ja muud väljaulatuvad osad oleksid tugevalt kinnitatud ja vastupidavad.
 • Veendu, et patareid ei ole lihtsasti kättesaadavad – patareisahtel on avatav ainult tööriistaga.
 • Jälgi, et mänguasja õmblused ja kinnitused oleksid kvaliteetsed ja vastupidavad.
 • Vaata, kas sõitmiseks mõeldud mänguasjad on varustatud lihtsalt kasutatava ja ohutu pidurdussüsteemiga.
 • Eelista võimalusel naturaalsetest materjalidest mänguasja, sest lapsed on tihti kunstmaterjalide suhtes allergilised.
 • Jälgi, et mänguasi ei teeks liiga suurt lärmi, sest tugeva müraga mänguasjad võivad kuulmist kahjustada.
 • Pea silmas, et mänguasja toiteallika nimipinge ega ühegi osa pinge ei tohi ületada 24 volti, et vältida põletuse ja elektrilöögi ohtu mänguasja puudutamisel.
 • Kui mänguasi lõhnab intensiivselt, siis jäta selline mänguasi pigem ostmata või kasutusele võtmata.
 • Ole eriti tähelepanelik, kui ostad mänguasja turult, kioskist või mõnest muust ajutisest müügikohast.

Mänguasjade märgistamine

Mänguasjale peab enne turule laskmist olema paigaldatud vastavusmärgis (CE-märgis). CE märgis paigaldatakse tootele tootja poolt pärast vastavushindamise läbiviimist ja asjakohase dokumentatsiooni koostamist. CE- märgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustumatul viisil mänguasjale, mänguasjale kinnitatud etiketile või pakendile. Väikeste mänguasjade või väikestest osadest koosneva mänguasja CE-märgise võib kanda ka etiketile või mänguasjaga kaasas olevale voldikule. 

Arvestades mänguasjaga kaasneda võivaid ohte ja vanuserühma, kellele mänguasi on mõeldud, lisatakse mänguasjale hoiatus, kus märgitakse vähemalt:

 • kasutaja minimaalne või maksimaalne vanus;

 • vajaduse korral:

  • kasutaja suutlikus;

  • kasutaja minimaalne või maksimaalne kaal;

  • vajadus kasutada mänguasja ainult täiskasvanu järelevalve all.

Võõrkeelse märgistuse korral peab märgistusel olema lisatud nõuetele vastav eestikeelne teave kogu originaalteksti ulatuses.

Tootjad tagavad , et nende mänguasjad kannavad tüübi-, partii-, seeria- või mudelinumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui mänguasja suurus või muud omadused seda ei võimalda, siis selle, et nõutud teave on pakendil või mänguasjaga kaasasolevas dokumendis.

Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab osutama ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab võtta.

Importijad peavad märkima mänguasjale, või kui see ei ole võimalik, mänguasja pakendile oma nime ja aadressi. importijad peavad tagama ka selle, et mänguasjal või selle pakendil oleks tootja aadress. Kui importija puudub (s.t toode on toodetud EL-s), siis piisab üksnes tootja aadressi esitamisest.

Hoiatused mänguasjadel ei tohi olla eksitavad ega valed.

Mänguasjal ei tohi olla hoiatust, mis on vastuolus ettenähtud kasutusega, mis määratakse kindlaks tema funktsioonide, mõõtude ja tunnuste olemustega (nt kõristil jms tegelikkuses alla kolme aastasele lapsele sobival mänguasjal ei tohi olla hoiatust „ei ole sobiv alla 3 aasta vanustele lastele“).

Sellise selgelt eksitava hoiatusega mänguasi tasub ostmata jätta, kuna mänguasja ohutus ei pruugi olla tagatud.

Viimati uuendatud 09.02.2021