TTJA määras Contigo Eesti OÜ-le sunniraha

02.09.2021 | 09:40

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada, et perioodil 04.03.2021 – 16.08.2021 laekus TTJA-le 103 pöördumist seoses Contigo Eesti OÜ poolt veebilehtedel www.ilike.ee, www.ultra.ee, www.sewing.ee ja www.ishop24.ee läbiviidava kaubandustegevusega. Pöördumiste kohaselt ei tarni Contigo Eesti OÜ tarbijatele kaupa, ei tagasta õigeaegselt raha, ei vasta tarbijate kirjadele ega lahenda tarbijate kaebusi.
    • Jaga

Kuna Contigo Eesti OÜ jättis rahuldamata 48 kaebust ning tarbijate varaliste nõuete suuruseks oli kokku 24 425,13 eurot, tegi TTJA 16.08.2021 Contigo Eesti OÜ-le ettekirjutuse, milles nõudis eksitavate kauplemisvõtete kasutamise lõpetamist.

Täpsemalt nõudis TTJA tarbijate kaebuste lahendamist ning veebilehtedel www.ilike.ee, www.ultra.ee, www.sewing.ee ja www.ishop24.ee tellimuste vastuvõtmise lõpetamist toodete osas, mida kauplejal ei ole olemas või mida ei ole võimalik tarnida lubatud tarneaja jooksul. Lisaks pidi Contigo Eesti OÜ avalikustama veebilehtedel tõesed kontaktandmed ning andmed müügiks pakutavate kaupade kättetoimetamise tingimuste (s.h kättetoimetamise aja) kohta. Ettekirjutuse täitmise tähtpäevaks oli 26.08.2021.

Kuna määratud tähtpäevaks Contigo Eesti OÜ TTJA-le kirjalikke selgitusi ei esitanud ega korrarikkumise kõrvaldamist ei kinnitanud, määras TTJA 30.08.2021 Contigo Eesti OÜ-le sunniraha kokku summas 7 000 eurot. Samuti pöördus TTJA registripidajate poole veebilehtede www.ilike.ee, www.ultra.ee, www.sewing.ee ja www.ishop24.ee kolmandatele isikutele mittekättesaadavaks tegemiseks. 

Inimestel, kes pole antud veebilehtedelt tellitud kaupa kätte saanud ning kellele pole kauba eest tasutud raha tagastatud, on võimalik enda õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjoni otsused on Contigo Eesti OÜ jätnud täitmata, mistõttu ei anna komisjonile avalduste esitamine tulemust.

TTJA soovitab tarbijatel enne e-poest tellimuste esitamist võtta ühendust kauplejaga ja uurida, kas soovitud kaup on saadaval ning milline on reaalne tarneaeg. Kui kaupleja ei ole lubatud tähtaja jooksul kaupa kohale toimetanud, peaks tarbija enne, kui ta saab lepingut lõpetada, nõudma kauplejalt kauba kohale toimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul.                            
Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus kohustuse täitmise asemel nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada. Kui tarbija on aga kauba kätte saanud, ent sellel on ilmnenud puudused, peab kaupleja need üle vaatama ja kõrvaldama (parandamise või asendamise näol) mõistliku aja jooksul ning andma tarbijale infot, millal saab probleem lahendatud.
 

Aap Andreas Rebas

kommunikatsiooni peaspetsialist