TTJA algatas reisiettevõtja Sputnik OÜ tagatise kasutamise menetluse

29.04.2021 | 09:59

Reisiettevõtja Sputnik OÜ (registrikood: 10754958) teavitas 28.04.2021 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit (TTJA), et ei suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingutest ja seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tulenevaid kohustusi reisijate ees, millest tulenevalt algatas TTJA tagatise kasutamise menetluse.
    • Jaga

TTJA kogub reisijatelt avaldusi ära jäänud pakettreisi või selle osa või lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks.

Samuti kogub TTJA avaldusi seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtja (hõlbustaja) maksevõime tõttu osutamata jäänud seotud reisikorraldusteenuste osaks olevate reisiteenuste eest tasutud raha tagasi saamiseks.

Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm:

Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 28.05.2021 e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.

Pärast avalduse esitamiseks määratud tähtaega esitatud avaldused jäetakse läbi vaatamata.

Reisiettevõttel Sputnik OÜ on kehtiv tagatis kogusummas 23 000 eurot, mille on välja andnud BTA Insurance Company SE Eesti filiaal.

Reisikorraldaja tagatist kasutatakse reisijate reisilt tagasitoomiseks, vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, reisitasu tagastamiseks reisijale pakettreisi ärajäämise korral või hüvitise tasumine pakettreisi ärajäänud osa eest, tasu tagastamiseks lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.

Seotud reisikorraldusteenuste hõlbustaja tagatist kasutatakse reisijate reisilt tagasitoomiseks ja vajadusel tagasitoomiseni majutamiseks, kui seotud reisikorraldusteenused hõlmavad reisijavedu ja hõlbustaja vastutab reisijaveo eest, seotud reisikorraldusteenuste eest tasutud maksete tagastamiseks reisijale seotud reisikorraldusteenuste osaks oleva reisiteenuse osutamata jätmise korral või hüvitise tasumiseks reisiteenuse ärajäänud osa eest.

Nendel reisijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitab amet ühendust võtta oma pangaga, et uurida makse tühistamise võimaluste kohta.

Kui reisiostja oli jõudnud sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, tuleks pöörduda oma kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustuskaitsega hõlmatud.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupilet või ainult majutus, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt.

Airi Ilisson

kommunikatsioonijuht