Pakettreiside vahendamine – mida silmas pidada?

09.07.2021 | 15:53

Paljud reisiettevõtjad on otsustanud pakettreiside koostamise ja ise korraldamise asemel keskenduda hoopis partnerite reiside edasimüügile ehk vahendamisele. Nii on ettevõtja reeglina vabastatud küll turismitagatise seadmisest, kuid üht-teist olulist tuleb ka selles valdkonnas tegutsedes silmas pidada.
    • Jaga

Vahendaja kõige olulisem kohustus on alati ja igal pool selgelt teada anda, et tegutsetakse vahendajana ehk tegeliku reisikorraldaja agendina. Turismiseadus näeb vahendajatele ette kohustuse avaldada teise reisiettevõtja koostatud pakettreisi pakkumisel tegeliku reisikorraldaja andmed.

Tarbijavaidluste komisjonis lahendatud reisivaidlustest on silma jäänud, et vahel võib vahendajatel korraldaja andmete märkimine ununeda. Seetõttu viis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet läbi projekti, mille käigus vaatles reisiettevõtjate veebilehti ja sotsiaalmeedia kanalite postitusi. Vaatlus kinnitas, et enamus reisivahendajad ei märgi reisikorraldajate andmeid pakettide juurde kas üldse või on märge puudulik, näiteks ei sisalda kontaktandmeid.

Miks on vaja reisikorraldaja teave pakkumiste juurde märkida?

Korraldaja märkimise eesmärgiks on selgus tarbijale. Kui tarbija vaatab ettevõtte veebilehte, peab ta koheselt aru saama, kes on vaadeldava pakkumise reisikorraldaja. Reisikorraldaja teadmine võib olla oluline asjaolu tarbija ostuotsuse tegemisel. See annab tarbijale võimaluse kontrollida näiteks reisikorraldaja tagatise olemasolu ja teha teadlik valik.

Reisikorraldaja andmed tuleb vahendajal märkida ka selleks, et vältida ise reisikorraldaja rolli sattumist. Kui reisivahendaja ei ole veebilehele või sotsiaalmeediasse märkinud tegeliku reisikorraldaja andmeid, tuleb eeldada, et vastutavaks reisikorraldajaks on pakkumise avaldanud ettevõte.

Seega on reisivahendajal oluline jälgida, et reisijale esitataks reisikorraldaja teave korrektselt, selgelt, arusaadavalt ning võimalusel selgelt eristuvalt iga pakettreisi pakkumise juures.

Kuidas reisikorraldaja andmeid korrektselt märkida?

Pakkumiste juures peab olema märgitud vähemalt reisikorraldaja nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Need peavad olema märgitud nii veebilehel kui ka sotsiaalmeedias avaldatud pakkumiste juures.

Näide. OÜ Mänd tegutseb vahendajana ja avaldab oma veebilehel vahendatavate reiside pakkumisi. OÜ Mänd on veebilehel avaldanud reisikorraldaja OÜ Kuusk reisipakkumise. OÜ Mänd märgib pakkumise juurde reisikorraldaja andmed nii:

Pakettreisi vastutavaks reisikorraldajaks on OÜ Kuusk. OÜ Mänd on reisivahendaja.
Reisikorraldaja kontaktandmed:
Reisikorraldaja: OÜ Kuusk
Tel  7 000 000, 7 000 000  Kaupmehe 7, Tartu
Tel  6 000 000, 6 000 000  Räni 7, Tallinn
E-post: kuusk@kuusereisid.ee  Kodulehekülg: www.kuusereisid.ee

Enamasti võib eeldada, et kui reisiettevõtja tegeleb reiside vahendamisega, on reisikorraldaja nimi ja andmed märgitud iga paketi juurde. Nii on tarbijal alati ülevaade, millise ettevõtte reisipaketti ta parajasti vaatab. Vahel ei pruugi see siiski võimalik olla. Näiteks, kui korraldaja andmed sõltuvad reisija valitud hotellist. Kuid ka sellisel juhul tuleb reisikorraldaja andmed välja tuua. Vajadusel võib esiti märkida võimalikud reisikorraldajad konkreetse sihtkoha puhul, lisades, et lõplik korraldaja selgub pärast kuupäevade ja hotelli valikut. Kui tarbija on sobiva hotelli või lennukuupäevad valinud, siis tuleb talle esimesel võimalusel edastada lõplik info just tema reisi korraldaja kohta.

Vastavalt ettevõtte olukorrale selgitab märkimise vajadust ja viisi ülevaatlik tabel.

Korraldan reise ainult ise

Ei pea iga pakkumise juurde korraldajat märkima.

Vahendan ainult ühte reisikorraldajat

Reisikorraldaja märge võiks olla lisatud iga paketi juurde, kuid võib olla ka üldine märge reisikorraldaja kohta reisijale arusaadavas vormis ja nähtaval kohal.

Vahendan mitut reisikorraldajat

Reisikorraldaja märge võiks olla lisatud iga paketi juurde.

Alternatiivina:

  • luua veebilehe menüüsse rubriigid ning jaotada pakkumised reisikorraldajate järgi;
  • märge menüülehel või esilehel juhul, kui korraldaja selgub alles teenuse valimise käigus. Korraldaja selgumisel tuleb tarbijat koheselt teavitada.

Vahendan teisi korraldajaid ja korraldan ka ise

Reisikorraldaja andmed on kohustuslik märkida ainult vahendatavate reiside juurde, kuid soovitame märke lisada ka enda korraldatud pakettreiside juurde.

Alternatiivina:

  • luua veebilehe menüüsse rubriigid ning jaotada pakkumised reisikorraldajate järgi, sh rubriik enda korraldatud reiside kohta;
  • märge menüülehel või esilehel juhul, kui korraldaja selgub alles teenuse valimise käigus. Korraldaja selgumisel tuleb tarbijat koheselt teavitada.

Reisikorraldajate kohustus reisivahendajate ja tarbijate ees

Rääkides reisivahendaja kohustusest, on oluline välja tuua ka reisikorraldaja kohustus. Reisikorraldajad peavad majandustegevuse registris avaldama oma partnerite ehk vahendajate andmed. Tegemist on tarbija jaoks ostuotsuse tegemisel ühe võimaliku allikaga, kust reisivahendaja tausta ja volitusi kontrollida. Seepärast on tähtis, et reisikorraldajad hoiaksid registris avaldatud andmed ajakohased.

Kokkuvõtvalt soovitame reisivahendajatel märkida avaldatud pakettreisi pakkumise juurde tegeliku reisikorraldaja andmed ja reisikorraldajatel veenduda, et partnerite andmed oleksid registris ajakohased.

Helena Tipka

Ettevõtluse osakonna jurist