Lairiba kolmas etapp (alates 2021)

Algas avalik konsultatsioon järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu kolmanda etapi rajamise toetusmeetme elluviimiseks.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet algatas 21.07.2021 koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga avaliku konsultatsiooni, et kontrollida üle olemasolev info kiire interneti teenuste kättesaadavuse osas ning selgitada välja, millistesse piirkondadesse plaanivad sideettevõtted ise aasta 2024 lõpuks kiire interneti ehk vähemalt 30 Mbit/s allalaadimise kiirust võimaldavaid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke rajada. 

Kuni 10.09.2021 kestva avaliku konsultatsiooni tulemusena selgitatakse ajakohaselt välja nn valged alad ehk kõik aadressid üle Eesti, kus praegu kiire internet puudub ja seda ei kavatseta ka aasta 2024 lõpuks rajada.

Aastatel 2021 kuni 2027 on Vabariigi Valitsus otsustanud toetada püsiühenduste rajamist turutõrkepiirkondades kokku 69,29 miljoni euroga, millest:

  • 24,29 milj. eurot on taasterahastu NextGenerationEU (ehk Recovery and Resilience Facility, RRF) vahendid;
  • 45 milj. eurot on Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) vahendid.

Toetusmeetmete eelarve on kavas jaotada maakondade või kohalike omavalitsuste kaupa ühe või mitme kriteeriumi alusel (aastaringses kasutuses olevate valgete aadresside arv, elanike arv või ettevõtete arv).

Lõplikud kriteeriumid selguvad toetusmeetme tingimuste koostamise käigus koostöös kohalike omavalitsuste ja sideettevõtjatega sügisel 2021.

Küsimused ja tagasiside:

  • Valge ala väljaselgitamisega seotud küsimused ja tagasiside palume saata lairiba@ttja.ee.
  • Toetusmeetmete ettevalmistamise kohta palume küsimused saata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressile raigo.iling@mkm.ee.

Viimati uuendatud 26.07.2021