E-teenindusse sisenemine

Kui Sul tarbijana tekib mõne ostetud kauba või teenusega probleem, pöördu esmalt kaupleja poole. Kui Sa oma murele lahendust ei saa ja Sul tekib ettevõtjaga vaidlus ning Sa ei tea täpselt oma õigusi ega kuidas edasi tegutseda, küsi nõu meilt. Kiireim viis selleks on helistada meie nõuandetelefonile.

Juhul, kui Teie poolt saadetud sõnum on:

  • teabenõue, siis vastame 5 tööpäeva jooksul. Teabenõue on nõue saada mistahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teavet;
  • märgukiri või selgitustaotlus, siis vastame hiljemalt 30 päeva jooksul. Märgukiri on pöördumine, millega tehakse ettepanekuid, selgitustaotlus on pöördumine, millega adressaat taotleb teavet või selgitusi;
  • vihje võimaliku rikkumise kohta, siis kontrollime selles esitatud asjaolusid, kuid kirjalikku tagasisidet nende osas ei anna;
  • tarbija avaldus, siis edastatakse see tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadile ning teiega võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul;
  • lennukaebus (määruse (EÜ) nr 261/2004 alusel esitatud avaldus), vastab amet Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 6 kuu jooksul;
  • piiriülene tarbijakaebus või selgitustaotlus seoses teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuva kauplejaga, siis edastatakse see EL tarbija nõustamiskeskusele

NB! Kiirem ja lihtsam viis avalduse esitamiseks on tuvastades ennast elektrooniliselt läbi veebi iseteeninduskeskkonna.

Manuste lisamisel soovitame kasutada failitüüpe .docx, .xlsx, .pdf, .jpg või .png. Failid peavad olema väiksemad kui 5 MB.

NB! Alates 1.02.2021 JVIS'e süsteemi pangaparoolidega siseneda ei saa. Palun kasutage sisselogimiseks alternatiivseid meetodeid (ID-kaart, Mobiil-ID jm). JVISe kasutajatel soovitame kasutada süsteemi sisenedes Chrome browserit.

SISENE E-TEENINDUSSE

Kui Sul tarbijana on tekkinud vaidlus kauplejaga ja soovid algatada tarbijavaidluse, siis pöördu

TARBIJAVAIDLUSTE KOMISJONI

*NB! e-teeninduse keskkonnas avalduste esitamisel on manusena lubatud failitüübid pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, odg, odp, ods, odc, odf, odb, csv, xml, jpg, png, jpeg, bdoc, ddoc, asice, sce ning dokumendipõhised zip, mp3, wav, dwg, msg, edoc 

Reisiettevõtjale


Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande esitamine pakettreiside aruandemooduli PRAM kaudu. 

Turismiseaduse § 6 tegevusalal tegutsev reisiettevõtja peab TTJA-le kord kvartalis aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks esitama pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande.

Alustav ettevõtja peab tegevuse alustamisel koheselt esitama TTJA-le prognoosi aastase pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi kohta, mis sisaldavad pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste müüki igas kvartalis.

Sisene keskkonda PRAM

Vaata juhendit PRAM mooduli kasutamise kohta:

 

Viimati uuendatud 12.01.2021