Ostmine e-poest

Internetist osta tundub väga lihtne ja mugav: kauba saad tellida vaid paari hiireklikiga ja mõne aja pärast tuuakse see ukse taha või pakiautomaati. Samas ei maksa internetist ostmise otsuseid teha liiga tormakalt.

Enne e-poest kauba tellimist

 • tee selgeks, kas veebipood kuulub juriidilisele isikule või eraisikule: vaata, kelle pangakontole tuleb teenuse eest raha kanda (eraisiku või firma arvele) ning kontrolli, kas ettevõte on registreeritud äriregistris.
 • tea, et kui müüja on eraisik, ei kehti kaubale või teenusele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused (pretensiooni esitamise õigus, 14-päevane taganemisõigus jne) ning eraisikult ostes ei saa Sa pöörduda probleemide korral Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole;
 • ole kursis, et e-poe veebilehel peab kindlasti olema järgmine teave: ettevõtte nimi ja asukoht ning e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul pöörduda; kauba tagastamise, pretensiooni esitamise ja garantii tingimused; kui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine ja mis tingimustel tagastatakse sobimatu kaup; kes kannab tagastamiskulud.
 • tea, et välismaise e-poe kodulehel peaks olema ka märgitud, milliste riikide seadused sealt ostes kehtivad;
 • tea, kui Sa oled ostnud midagi teise EL liikmesriigi  e-kauplusest aga ka siseriiklike e-ostude korral, kui tehing ei õnnestu plaanipäraselt ja Sul on kaupleja suhtes tekkinud kaebus, võid selle lahendamiseks kasutada ODR platvormi.
 • otsi lisainfot müüja varasema tegevuse ja ostjatega käitumise kohta, seejuures vaata kindlasti üle tarbijavaidluste komisjoni must nimekiri ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti must nimekiri e-kauplejatest, kes ei järgi seadusi või ei täida oma kohustusi tarbijate ees;
 • tutvu tähelepanelikult kauba tellimistingimustega, seejuures pööra eriti suurt tähelepanu sellele, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ja millised võivad olla lisakulud (posti- või teenustasud);
 • küsi klienditeenindajalt lisateavet, kui kaupa müüval veebilehel olev info ei ole piisavalt ülevaatlik;
 • tea, et e-poe üldtingimustes peab olema kirjas teave maksetingimuste, taganemisõiguse või selle puudumise, kauba tagastamise võimaluste, pretensiooni esitamise müügigarantii jms kohta;
 • tea, et juhul kui kaupleja soovib osa kauba hinnast ettemaksuna, peab see olema lepingutingimustes kirjas;
 • ole kursis, et internetiostude eest on mõistlik tasuda krediitkaardiga, sest ebaausa kaupleja otsa komistamisel on Sul nii suurem võimalus ette makstud summa panga abiga tagasi saada;
 • tea, et võimalusel võiksid eelistada kauplejaid, kes kasutavad lunaraha teenust, mille puhul tuleb Sul kauba eest maksta kullerile või postkontoris, kui kaup juba kohal. 

Pea meeles!

 • Kui e-pood nõuab Sinult toote eest sajaprotsendilist ettemaksu, siis kaalu, kas ettemaks on kooskõlas kauba ootamisajaga. Kui Sul tuleb kaupa/teenust väga kaua oodata ja müüja ei tundu täiesti usaldusväärne, tasub otsida alternatiive.
 • E-poest ostes on risk väiksem, kui teed makse deposiitarvele vastava vahendaja kaudu (nt PayPal). Sel juhul toimub maksmine n-ö kolmanda isiku kaudu ning müüjale kantakse raha üle alles siis, kui oled kauba kätte saanud ja seda kinnitanud.
 • Internetiportaalides ja suhtlusvõrgustikes eraisikult kaupa või teenust ostes ei kehti Sulle seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijaõigused ning Sa ei saa probleemide korral pöörduda abi saamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.
 • Internetist ostmisel hoia alles kogu ostuga seotud teave ja kirjavahetus (toote või teenuse kirjeldus, vormistatud tellimus, kaupleja kinnitus tellimuse kättesaamise kohta jms).
 • Internetis sõlmitud lepingust on Sul õigus taganeda 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest.
 • Kui internetis tellitud tootel ilmneb puudus, vastutab müüja kahe aasta jooksul asja lepingutingimustele mittevastavuse eest.

Kuna Sul ei ole interneti vahendusel tehtud ostude puhul võimalik tootega tutvuda nii põhjalikult kui tavalises kaupluses, võid vastavalt võlaõigusseadusele sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Teenuse ostu puhul algab taganemistähtaeg lepingu sõlmimisest.

Kauba tagastamisega seoses peaksid teadma järgmist:

 • Kui kaupleja pole Sind teavitanud õigusest lepingust 14 päeva jooksul taganeda, võid internetis sõlmitud lepingust taganeda 12 kuu + 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest.
 • Sageli maksab toote tagastamisega seotud postikulud kaupleja, samas võib kaupleja panna selle kohustuse ka Sulle, kuid siis peab see olema selgelt tellimistingimustes kirjas.
 • Kui otsustad lepingust taganeda, tuleb Sulle viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemist Sinu makstud summa tagastada (sealhulgas postikulu, mis oled tasunud kauba kättesaamise eest). Sama aja jooksul tuleb Sul kaup müüjale tagasi saata.
 • 14-päevane tagastamisõigus ei kehti muu hulgas: kauba puhul, mis on valmistatud Sinu isiklikke vajadusi arvestades (nt Sinu mõõtude järgi); kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad); audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud ( nt kosmeetika, pesu ja bikiinid); meelelahutus- ja reisiteenustele.

Kui oled interneti vahendusel tellitud kauba kätte saanud ja sellel ilmneb puudus, siis vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest. Kaebus tuleb esitada müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui Sa mittevastavusest teada said.

ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) on uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi.

Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud teiste Euroopa Liidu liikmeriikide kauplejatega tekkinud ehk piiriüleste vaidluste lahendamiseks aga soovi korral saab seda kasutada ka siseriiklike kaebuste puhul. Platvorm võimaldab tarbijal edastada oma kaebus elektrooniliselt kauplejale, eesmärgiga leppida kokku vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, misjärel edastab platvorm kaebuse automaatselt ja viivitamata vastavale kohtuvälisele vaidluste lahendamise üksusele.

Eestis täidab vastava üksuse ülesandeid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.

Kuivõrd ODR-platvormi näol on tegemist tehnilise lahendusega, mille puhul võib tarbija või kaupleja aeg-ajalt vajada kasutajatuge, pakub arendus ka võimalust küsida abi. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel EL tarbija nõustamiskeskus.

Vautšerite ehk sooduskupongidega kauplevad Eestis mitmed vahenduskeskkonnad, mida nimetatakse nii vautšeri- kui ka päevapakkumiste portaalideks. Nendest ostmine erineb mitmel moel tavalistest internetikauplustest ostude tegemisest ja nõuab seetõttu rohkem tähelepanelikkust.

Enne vautšeri ostmist

 • kontrolli kaupleja tausta, kuna vautšeriportaalid on ainult vahenduskeskkonnad ning kupongi alusel pakuvad kaupa või teenust teised ettevõtted.
 • tea, et ettevõtte registrikoodi ja kontaktandmeid saad uurida äriregistrist, Ametlikest Teadaannetest leiad ettevõtte koodi abil üles selle firmaga seotud kohtuotsused jms ning Krediidiinfost ja mMaksu- ja Ttolliameti maksuvõlglaste otsingust saad vaadata, kas firmal on maksuvõlgu;
 • kontrolli vautšeriportaali tausta, tehes telefonikõne poele või teenusepakkujale, kelle vautšerit portaal pakub, ning küsides, kas nad on vautšeriportaalis toimuvast kampaaniast teadlikud.
 • tea, et lisainfot vautšeriportaali kohta leiad ka äriregistrist ja internetist ning et oluline on seejuures vaadata, kui kaua on portaal tegutsenud ja kas portaaliga on varem  probleeme olnud;
 • tee hoolimata vautšeriportaali soodsa hinna lubadusest omal käel väike turu-uuring, kui palju maksaks pakutav toode või teenus otse ettevõtjalt või mõnest muust vautšeriportaalist ostes;
 • loe läbi vautšeriportaali kasutustingimused ning tea, et nendes peab näiteks olema kirjas lepingust taganemisega seonduv ja see, kes sellisel juhul Sulle raha tagastab;
 • loe läbi konkreetse pakkumise tingimused (nt restorani ja iluteenuste vautšeritel on sageli piiratud kasutusaeg või peab vautšeriomanik end kindlaks tähtajaks registreerima, toitlustusasutuste ja kaupluste kupongide soodustused ei kehti sageli kogu menüüle või kaubavalikule).

 
Pea meeles!

 • Kui Sul tekib vautšeriportaali usaldusväärsust kontrollides kahtlusi, siis pole mõtet riskida, vaid on mõistlikum jätta kupong ostmata.
 • Kuigi reeglina saad internetist ostetud kaubast, sealhulgas vautšerist, loobuda ja raha tagasi küsida 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, on taganemisõiguse puhul mõned erandid: näiteks ürituste piletite ja toidukohtade vautšereid ei pea ettevõte tagasi ostma.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil on õigus lisada e-poodide musta nimekirja kauplejaid, kes on toime pannud korrarikkumise või kes ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.

 • Vaata täpsemalt:

Kauplejaid, kes on toime pannud korrarikkumise või kes ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsust, hoitakse nimekirjas 1 aasta nimekirja lisamisest. Kaupleja kustutatakse nimekirjast, kui kaupleja on nimekirja kandmise aluseks olnud korrarikkumise kõrvaldanud või tarbijavaidluste komisjoni otsuse täitnud ning sellest Ametit teavitanud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud kauplejate nimekirjast kustutamise kohta saab informatsiooni siit.
Amet juhib tähelepanu, et e-poodide musta nimekirja avaldamise eesmärk on panna e-kauplejaid üle vaatama ühtlasi kõiki oma müügitingimusi ning kasutatavaid kauplemisvõtteid.

E-pood, mis reaalselt ei tegutse, tuleb kaupleja poolt sulgeda, et mitte tarbijaid eksitada. E-poe üleval hoidmine ilma reaalse tegutsemiseta võib olla käsitletav ebaausa kauplemisvõtte kasutamisena kaupleja poolt.

Ettevõtte olemasolu saab kontrollida äriregistri veebilehelt.

 • E-kauplejatele koostatud juhendiga saab tutvuda siin:

Viimati uuendatud 18.11.2021