Ohutusaruanded Euroopa Raudteeametile

Raudteeohutusasutuse iga-aastane aruanne annab ülevaate Eesti raudtee valdkonnast ja ohutuse arengust järelevalveasutuse vaatekohast aruande esitamisele eelneval aastal vastavalt raudteeohutuse direktiivi artiklile 19. Raportid on koostanud TTJA.

Aruanne on suunatud Euroopa Raudteeametile, kes antud aruande põhjal teeb ohutusalaseid järeldusi Euroopa Liidu raudteesektori ohutusest. Samuti on aruanne suunatud raudtee-ettevõtetele ning TTJA koostööpartneritele raudtee valdkonnas.

Raportis on võetud arvesse Euroopa Raudteeameti poolt koostatud soovituslikku raporti vormi ning Euroopa Raudteeameti kvalitatiivset analüüsi ohutusasutuste raportite põhjal.

Aruanne avaldatakse Euroopa Raudteeameti ERADIS andmebaasis ning TTJA kodulehel. 

Aruanne tutvustab Eesti raudteesektori tegevusi järgmistes valdkondades:

 • ohutusasutuse ohutusstrateegia;
 • programmid, tegevused ja organisatsioon;
 • ohutustase;
 • muudatused seadusandluses;
 • ohutustunnistused;
 • ohutusload;
 • autoriseerimised ja teised ohutusasutuse poolt väljastatud sertifikaadid;
 • kontaktid teiste ohutusasutustega;
 • informatsiooni jagamine ohutusasutuse ja raudtee-ettevõtete vahel ning teiste ohutusasutustega;
 • järelevalve;
 • ühtsete ohutusmeetodite rakendamine raudtee-ettevõtete poolt;
 • ohutuskultuur.

Viimati uuendatud 22.02.2021