Ventilatsioonisüsteemide töö viiruse tõkestamiseks

2020.aasta kevadise eriolukorra ajal kehtestas 2.04.2020 majandus- ja taristuminister määruse nr 8, millega reguleeriti hoolekandeasutuste ja mitteelamute ventileerimise ja tuulutamise täiendavaid nõudeid takistamaks SARC-CoV-2 viiruse levikut siseruumides.

Kuna viirus levib endiselt ning sügisel ja talvel veedavad inimesed taas rohkem aega siseruumides, on alates 29.11.2020 määrust nr 8 uuendatud (https://www.riigiteataja.ee/akt/126112020018). Käesoleval hetkel, mil viirus on taaskord laiaulatuslikult levimas, on väga oluline pöörata tähelepanu ruumide õhuvahetusele. Lisaks tuleb hoonete ventileerimiselt arvestada järjest külmema välisõhuga.

  • Vaata täpsemalt juhendist avalike hoonete tehnosüsteemide töö seadistamisest viiruse leviku tõkestamiseks:
  • Vaata lisaks: teabeleht koolidele ja haridusasutustele, kuidas viiruse olukorras ventilatsiooni käitada

Lühike meelespea mida jälgida koduse ventilatsiooni puhul: 

  • Viirus ei levi ventilatsiooni kaudu töökorras ventilatsioonisüsteemides.
  • Tuulutamine on väga oluline ja vajalik.
  • Vanades, loomuliku ventilatsiooniga hoonetes viivad väljatõmbelõõrid võimaliku viiruse koos väljatõmbeõhuga korterist välja. Loomuliku ventilatsiooni puhul on vajalik akende kaudu tuulutamine. Ventilatsiooniavasid ei tohi sulgeda, sest ventilatsiooni vähenemine tekitab olukorra, kus viirus püsib siseõhus kauem.
  • Kui naabri valesti paigaldatud pliidikubu puhub teise korterisse toidulõhna, tuleb sellest teada anda oma korteriühistule ning maja hoolduse ja korrashoiu eest vastutavale isikule. Vajaduse korral on võimalik teibiga sulgeda lõõr ventilatsioonirest, kust õhk sisse puhub. 
  • Nakkusohu tingimustes on vaja tagada hea ventilatsioon trepikodades, avades selleks aknaid. Liftide kasutamist on soovitatav vältida.
  • Terviklikult renoveeritud ja uuemad korterelamud on varustatud mehaaniliste ventilatsioonisüsteemidega. Nii väljatõmbeventilatsiooni kui ka soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni süsteemides liigub õhk alati õiget pidi ja puhas siseõhk on tagatud.
  • Ka uuemates hoonetes on soovitav tõhustada ventilatsiooni akna kaudu tuulutusega.
  • Kui pereliige on nakatunud, siis erinevalt avalikest hoonetest, kodude ventilatsioon ei ole piisav nakkuse levimise vältimiseks. Nakkuse edasikandumise vältimiseks tuleb nakatunud pereliige isoleerida eraldi tuppa.

Viimati uuendatud 25.01.2021