Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated

Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Logman Invest AS-i (registrikood: 10361696) taotlusega lainemurdja rajamiseks Läänemerre Kopli lahte Bekkeri sadamasse. Hoonestusluba antakse vastavalt VeeS § 224 lõikes 4 sätestatud tähtajaga. 


Lainemurdja eesmärk on lainetuse vähendamine ning süvendatud akvatooriumis pinnase valgumise takistamine.
Vastavalt VeeS § 219 lõikele 4 on käesoleva teate avaldamisest arvates 20 päeva jooksul teistel huvitatud isikutel õigus esitada omapoolne hoonestusloa taotlus sama avaliku veekogu osa ehitisega koormamiseks.


Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvate materjalide ja VeeS-i § 219 lõike 2 alusel antud arvamustega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ otsides dokumenti registreerimise nr-ga 16-7/21-07684 või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (Kontaktisik Kati Kuura, e-post kati.kuura@ttja.ee, telefon 667 2008).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab veeseaduse (VeeS) § 219 lõike 3 alusel teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Eesti Lairiba Arenduse SA (registrikood: 90010094) taotlusega kahe sidekaabli paigaldamiseks läbi Emajõe Luunja ja Kastre vallas. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvate materjalide ja VeeS § 219 lõike 2 alusel antud arvamustega on võimalik tutvuda TTJA avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ (dokumendid 20-13480-004 - 20-13480-009).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Eesti Sinitaristu OÜ (registrikood 16059875) taotlusega rajada Hiiumaale merealadele PV1 ja PV2 avamere kalakasvatus.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 219 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ (asjas nr 16-7/20-15093).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teate veeseaduse § 219 lõike 3 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Tartu Keskkatlamaja AS (registrikood 10288232) taotlusega paigaldada Emajõe põhja (Tartu linn, Fortuuna tn 10 ja Soola tn 5 kinnistute piirkonda) suundpuurimise teel kaugjahutustorustik.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee (dokumendi viit: 16-7/20-01915) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (Endla 10a, Tallinn).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Elering AS (registrikood 11022625) taotlusega paigaldada Väikesesse väina Muhu saare ja Orissaare vahelisele merealale 110kV elektrikaabel.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee (dokumendi viit: 16-7/18-1126) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Saarte Liinid AS (registrikood 10216057) taotlusega rajada Kihnu sadama kaitseks lainemurdja.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1385) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Saaremere Kala AS (registrikood 11310040) taotlusega rajada merealale Saaremaa lähistele Tagalahe suudme piirkonda kalakasvatus.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-2008) või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Ösel Harvest OÜ (registrikood 10297188) taotlusega rajada Hiiumaa lähistele merealale (Hiiumaa mereplaneeringuga planeeritud kahele vesiviljeluse alale, PV 3 ja PV 4) kalakasvatuse.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1133) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Est-Agar AS (registrikood 10215434) taotlusega rajada Hiiumaa lähistele merealale (Hiiumaa mereplaneeringuga planeeritud kahele vesiviljeluse alale, PV 3 ja PV 4) vetikakasvatuse ning merekarpide püüdmise kompleksid.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1871) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Lilaco Offshore Oy (registrikood 2893198-2) taotlusega kiudoptilise sidekaabli paigaldamisega mere põhja lõigul rajatakse Eesti majandusvööndist (EEZ) kuni Kakumäe neemeni.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1768) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Easternlightestonia OÜ (registrikood 14115623) taotlusega kiudoptilise sidekaabli paigaldamisega mere põhja lõigul Eesti majandusvööndist (EEZ) kuni Viimsi poolsaareni.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1253) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Easternlightestonia OÜ (registrikood 14115623) taotlusega kiudoptilise sidekaabli paigaldamisega mere põhja lõigul Kakumäe poolsaarelt kuni Eesti majandusvööndini (EEZ).

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1251) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Ösel Offshore OÜ (registrikood 14207532) taotlusega rajada merealale Saaremaast läände, Hiiumaast põhja ning Vormsist põhja kolm kalakasvatuse kompleksi.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-0549 ja 16-7/17-0393) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Nordic Trout Ab (registrikood 0774162-9) taotlusega rajada  Hiiumaa lähistele kalakasvatus (Hiiumaa mereala planeeringu alusel aladele PV1 ja PV2). Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-1183) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Tehnilise Järelevalve Amet annab teada hoonestusloa menetluse algatamise kavatsusest seoses Corle OÜ (registrikood 11270435) taotlusega paigaldada sideehitis avalikku veekogusse Peipsi järve, Värska lahte (Võru maakonda, Setomaa valda). Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotlusega ja selle juurde kuuluvate materjalidega ning asjaomastelt asutustelt VeeS § 227 lõike 2 alusel saadud arvamustega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (dokumendi viit: 16-7/18-0641) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Hoonestusloa esialgne kehtivusaeg on 1 aasta.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjas nr 17-0360) või Tehnilise Järelevalve Ametis (kontaktisik ehitusosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee ).

Elering AS esitas 14.05.2013 hoonestusloa taotluse, mille eesmärgiks on rajada Eesti ja Soome vahele merre 32,7 km pikkune Balticconnectori nimeline gaasitoru. Vabariigi Valitsus algatas hoonestusloa menetluse 12.12.2013 korraldusega nr 555.

Hoonestusloa andmise korralduse eelnõu, seletuskirja ja nende juurde kuuluvate dokumentidega on alates 24.01.2018 võimalik tutvuda lehel www.tja.ee

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel ajavahemikul 24.01.2018 kuni 07.02.2018 aadressil Sõle 23a Tallinn 10614 või info@ttja.ee

Tehnilise Järelevalve Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Hoonestusloa esialgne kehtivusaeg on 1 aasta.

Tartu Keskkatlamaja AS 19.07.2017 esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.tja.ee (asja nr nr 17-0666) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitusosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvate materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.e e (asjas nr 17-0464) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 50 aastat.

Eesti Energia AS hoonestusloataotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega (digitaalsed dokumendid), on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjad nr 15-1427 ja 15-1392). Paberkandjal esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn.

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 50 aastat.

Tuuletraal OÜ 10.06.2013 esitatud ning 2017. aastal täpsustatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjad nr 15-1404 ja 15-1439) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post  Liis.Piper@tja.ee

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjad nr 16-1747 ja 16-1751) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate materjalidega võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjas nr 16-0341) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Hoonestusluba taotletakse jaama tarbeks merre rajatavale tehissaarele ja veehaardetorustikule. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Esitatud taotluse, selle juurde kuuluvad materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjas nr 16-1489) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Agro Marine OÜ 02.09.2016 esitatud taotluse, selle juurde kuuluvate materjalide ja VeeS § 227 lõike 2 alusel antud arvamusega on võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjas nr 16-0833) või Tehnilise Järelevalve Ametis (Sõle 23a, 10614 Tallinn).

Kasvanduse tarbeks on kavas rajada veehaarde torustik pikkusega 700 m. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Ösel Aquafarms OÜ 09.12.2015. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 227 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asja nr 15-1819) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn.

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

Baltic Workboats AS 07.09.2011. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjad nr 15-1431 ja 15-1396) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn.

Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.

MTÜ Kalevipoja Kojutulek 18.04.2016. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asja nr 16-0695) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 50 aastat.

Saare Wind Energy OÜ 09.04.2015. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjad nr 15-1408 ja 15-1443) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, e-post Liis.Piper@tja.ee

Hoonestusloa eeldatav tähtaeg on 30 aastat.

OÜ Redstorm 21.05.2015. a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asjad nr 15-1409 ja 15-1444) või Tehnilise Järelevalve Ametis, Sõle 23a, 10614 Tallinn. Kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, telefon 667 2004, Liis.Piper@tja.ee

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse 03.11.2015.a esitatud taotluse ja selle juurde kuuluvate lisamaterjalidega, sh veeseaduse § 22_7 lõike 2 alusel antud arvamustega, on 20 päeva jooksul võimalik tutvuda Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris www.ttja.ee  (asja nr 15-1668) või Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, kontaktisik ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Liis Piper, tel 667 2004 või e-post Liis.Piper@tja.ee

Viimati uuendatud 03.12.2021