Sa oled siin

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu

Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasud 2019/2020 liiklusgraafikuperioodiks, mis algab 8. detsembril 2019.

AS Eesti Raudtee

rong/km brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimalse juurdepääsupaketi tasu

0,44 0,00115

 

 

 

 

 

Juurdepääsu
tagavate
põhiteenuste
lisatasud

Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele 1,62 0,00344
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu vedurite reservsõitudele 1,73 0,00278
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele 6,51 0,00162
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele 4,65 0,00048
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele kaubagruppide puit ja metall veole 2,26 0,00071
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele regulaarsele konteiner- ja kontreilerrongide veoteenusele 0,57 0,00061
Lisatasu siseriiklikule(Euroopa Liidu sisesele veoteenusele 10,09 0,00174
Lisatasu impordile ja ekspordile 10,31 0,00160
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) 6,04 0,00057
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetise) 9,01 0,00095
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) 7,80 0,00080
Lisatasu transiidile 10,83 0,00136

Juurdepääsu
tagava
lisateenuse kasutustasu

 

Reisirongide eelsoojendus

 

4 048 eurot liiklusgraafikuperioodi kohta

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS

rong/km

brutotonn/km

Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu

0,00 0,00665

Juurdepääsu
tagavate
põhiteenuste
lisatasud

Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele 5,56 0,00000
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele 0,00 0,00000
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele 0,00 0,00000