Koordinatsioonilepingud Rootsiga

Koordinatsioonilepingud Eesti ja Rootsi administratsioonide vahel


-Coordination agreement relating to DTT in the band 470 – 694 MHz between Estonia and Sweden
Alla kirjutatud: Varssavi, 21. juuni 2016
Jõustumise kuupäev: 21. juuni 2016
Lepingu tekst: ingliskeelne
Alla kirjutajad: Arvo Rammus – Eesti, Pia Högset – Rootsi