Telefonimüük

Mitmed kauplejad pakuvad oma tooteid ja teenuseid telefoni teel. Kuigi sellisel viisil on kaupu ja teenuseid tellida mugav ja võib-olla ka soodsam, pead olema tähelepanelik.

Kui pooled sõlmivad lepingu telefonitsi, on tarbija telefonikõne käigus võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut kinnitanud püsival andmekandjal ning tarbija on oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud kinnitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nt kirja või e-kirja või SMS-i teel. Kui ettevõtja rikub nimetatud nõuet, siis ei teki ettevõtjal tarbija vastu nõudeid, välja arvatud juhul, kui leping sõlmitakse tarbija algatusel.

 • Tutvu pakkumise tingimustega. Telefoni teel toodet või teenust tellides ei pruugi Sa pakkumise tingimustest täielikult aru saada ega suuta kogu müügikõne käigus antud infot meelde jätta. Peaksid kindlasti täpsustama, kas tegemist on ühekordse või tasulise perioodilise teenusega.
 • Tee endale selgeks toote või teenuse lõpphind. Toote või teenuse maksumusele võivad lisanduda ka postikulud. Kui tegemist on perioodilise teenusega, siis pead arvestama, et iga järgmise pakiga kaasnevad uued kulud.

Küsi üle, kuidas saad tellitud kauba tagastada või teenusest loobuda, kui see Sulle ei sobi. Tee seda isegi siis, kui müügiagent Sulle seda juba mainis.

 • Kaalutle. Enne kindla jah-sõna ütlemist hinda oma rahalist seisu ja toote või teenuse vajalikkust. Võta kindlasti mõtlemisaega, et vältida emotsiooniostu. Kui müügiagent käitub ahistavalt ja mõjutab Sind liigselt lepingut sõlmima, siis on tegemist ebaausa kauplemisvõttega.
 • Nõustumine lepinguga on Sinu jaoks siduv alles siis, kui oled oma tahet kauplejale kinnitanud e-kirja või SMS-i teel. Ehk kaupleja ei või Sulle tooteid saata ainult telefoni teel saadud kinnituse peale.
 • Tutvu materjalidega. Kui oled toote kätte saanud või teenust kasutama hakanud, loe tähelepanelikult läbi kõik kaasa pandud või Sulle saadetud materjalid. Seal on kirjas, kui pika aja jooksul ja kuidas saad teada anda, et soovid tellitud tootest või teenusest loobuda või et ei soovi edaspidi regulaarselt saadetavaid tooteid. Kauplejad võivad esmakordsel tellimisel pakkuda tasuta proovipakki.
 • Täpsusta tingimusi. Uuri, kas proovipaki näol on tegemist ühekordse tasuta tellimusega või hakkad tooteid saama iga teatud aja tagant ja pead nende eest maksma.
 • Kui oled saanud tasuta proovipaki ja edaspidi tasulisi pakke ei taha, helista või kirjuta kohe paki saatnud kauplejale ning anna teada oma keeldumissoovist.
 • Kui siiski juhtub, et järgmine pakk jõuab Sinuni, tuleb Sul see kohe tagasi saata. Tagastamiskulusid Sina kandma ei pea.
 • Kui Sa pole pakutud kaupa tellinud, aga Sulle saadetakse siiski pakk ja arve, siis ära jäta seda tähelepanuta. Anna kauplejale teada, et Sa loobud saadetisest. Vastasel juhul võid üsna pea saada rahalise nõude inkassofirmalt, kuid siis on juba hilja pakist loobuda ja pead selle eest ikkagi maksma.

Pea meeles!

 • Müügikõne ajal antud suuline nõusolek lepingu sõlmimiseks ei ole Sinu jaoks siduv.
 • Kauplejal on kohustus enne Sinu jah-sõna saamist saata lepingu tingimused Sulle kirjalikult.
 • Sul on õigus telefoni teel tellitud tootest või teenusest põhjendusi esitamata 14 päeva jooksul taganeda.

Võrkturundus

Võrkturundus ehk soovitusturundus on otsemüügiäri vorm, mis töötab põhimõttel, et skeemiga liitunud isik kutsub teise inimese süsteemi toodete müüjaks. Seejuures võib ta saada lisaks toodete või teenuste müügist saadud tulule osa ka enda kaasatud inimeste müügikasumist. Oluline on, et skeem põhineks reaalse toote või teenuse müügil ning tarbijatelt võetav tasu tuleks ainult sellest, vastasel juhul on tegemist püramiidskeemiga.

Püramiidskeem on skeem, kus inimesed teenivad teiste isikute kaasamisest ja saavad kasu liituvate isikute sissemaksetest. Selles mudelis reaalseid tooteid ei müüda või on need ebamõistlikult kõrge hinnaga. Püramiidskeem on tarbijakaitseseaduse järgi keelatud.
Mõne võrkturundussüsteemiga liitumisel peaksid olema skeptiline. Kui oled siiski veendunud, et soovid võrgustikku astuda, tee kindlasti eeltööd.

 • Uuri tausta. Kontrolli, millega võrgustik täpsemalt tegeleb. Tee endale selgeks, kas tegemist on toodete müügiga või on põhirõhk suunatud uute inimeste värbamisele.
 • Täpsusta maksumus. Uuri, kui suur on liitumisel n-ö alustamistasu. Võrkturunduse puhul on see üsna madal, sellest kaetakse peamiselt alustamiseks vajalike tarvikute kulud. Püramiidskeemiga liitumisel tuleb tavaliselt tasuda põhjendamatult kõrget liitumismaksu.  
 • Tutvu lepinguga. Enne lepingule allakirjutamist loe kindlasti läbi kõik lepingutingimused. Erilist tähelepanu pööra lepingust taganemise võimalustele. Uuri ka, kas ärist lahkumisel ostab firma Sinult vajadusel tooted või kaubavarud tagasi.

Pea meeles!

 • Kui Sa võrgustikuga liitud, siis ei ole Sa enam tarbija ja Sulle ei kehti tarbijaõigused. Seetõttu ei saa TTJA Sind lepingust taganemisel ega probleemide ilmnemisel aidata.

Kataloogimüük

Kataloogist toodete tellimine on alternatiiv tavapoest ostmisele. Kui otsustad kataloogist endale tellida riideid, kodutehnikat või muud kaupa, siis peaksid olema tähelepanelik.

 • Mõtle ratsionaalselt. Kataloogist riideid tellides ära lähtu sellest, kuidas paistavad rõivad pildil oleva modelli seljas. Mõtle hoolikalt läbi, kas konkreetne rõivaese sobib just Sulle. Pea meeles, et pildil olev ese ei pruugi tegelikkuses samasugune välja näha.
 • Jälgi suurusi. Eri tootjatel võivad riiete ja jalanõude suurused erineda. Seetõttu peaksid suuruse valimisel lähtuma kataloogi mõõdutabelist, mitte suurustest, mida Sa tavaliselt ostad.
 • Tutvu tingimuste ja juhistega. Loe läbi kõik kataloogist tellimisega seotud tingimused ja juhised. Kui mõni asi jääb Sulle segaseks, siis võta ettevõttega ühendust kas telefoni või e-kirja teel.
 • Pea aru. Enne tellimuse esitamist hinda oma rahalist seisu ja toote vajalikkust. Võta kindlasti mõtlemisaega, et vältida emotsiooniostu. Samuti võrdle teiste pakkujate hindu ja tingimusi.
 • Tee endale selgeks toote lõpphind. Toote maksumusele lisandub sageli postikulu. Jälgi ka seda, kas toote suurus või muud parameetrid mõjutavad lõpphinda või postikulu suurust.
 • Tutvu saadetisega. Tellitud toote kättesaamisel kontrolli kohe, kas oled saanud kauba, mis vastaks kõigile kataloogis lubatud parameetritele.


Pea meeles!

 • Skeptiliselt peaksid suhtuma nii-öelda imettegevatesse toodetesse (näiteks imekreemid). Seda eriti siis, kui nende kasutamise mõju on ilmselgelt liialdatud.
 • Kui kataloogis pakutakse tooteid järelmaksuga, siis tea, et järelmaks on finantskohustus.
 • Sul on õigus kataloogist tellides tootest põhjendusi esitamata taganeda 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

Koduuksemüük

Lepingu sõlmimisel tarbija eluruumis või töökohas, ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel, on tegemist väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga.

Kuigi nii võib tunduda lihtne ja mugav oste teha, peaksid teadma, et väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute korral on Sinu kui tarbija õigused veidi erinevad võrreldes tavakauplusest ostmisega.

Enne lepingu sõlmimist peab ettevõtja andma lisaks põhjalikule teabele ostetava kauba või teenuse ja lepingu tingimuste kohta Sulle ka lepingust taganemise näidisjuhendi, mis on kinnitatud justiitsministri määrusega.

Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu puhul võib olla võimalik tasuda ka järelmaksuga.

Vastavalt võlaõigusseadusele on Sul õigus väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea Sa kauplejale põhjendama.

Kui kaupleja ei ole Sind teavitanud õigusest lepingust taganeda, võid Sa seda teha 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.

Kui Sa lepingust taganed, peab kaupleja Sulle makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates lepingust taganemisest. Sama aja jooksul pead Sina kauplejale kauba tagastama.

Lisaks on Sul õigus esitada müüjale kaebus lepingutingimustele mittevastava kauba osas (nt kui ostetud kaup lakkab korralikult töötamast) kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui kaupleja või teenusepakkuja keeldub Sinu kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus tema pakutud lahendusega, võid esitada avalduse vaidluse lahendamiseks tarbijvaidluste komisjonile.

Pea meeles!

 • Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu kohta sätestatu ei kehti siis, kui Sinu ostetav kaup või teenus maksab 20 eurot või vähem.
 • Osa kaupade puhul on tark küsida võimalike varuosade saadavuse kohta (nt kust ja mis hinnaga võib juurde soetada tolmuimeja filtreid).
 • Kaupleja peab Sulle andma korrektselt vormistatud ostutšeki. Juhul kui tegemist on tehniliselt keeruka või kasutamisel erioskust nõudva kaubaga, siis küsi kindlasti eestikeelset kasutusjuhendit.
 • Selline kauplemisvõte, kus müügiagent eirab Sinu kodu külastades palvet lahkuda ja mitte tagasi tulla, on seadusega keelatud. Keelatud on ka anda Sulle sõnaselgelt teada, et kauba või teenuse ostmatajätmine ohustab kaupleja tööd või sissetulekut.
 • Sellistest juhtumitest ja müügimeetoditest teavita kindlasti ettevõtte juhtkonda.

Viimati uuendatud 29.04.2021