Teenuste lepingud

Kui oskusi või aega napib, on sageli lihtsam kasutada vastavat teenust selle asemel, et proovida ise vajalik asi ära teha. Pakutavate teenuste valik on lai, hõlmates näiteks keemilist puhastust ja iluteenuseid ning lõpetades e-teenustega.

Kaupleja peab andma Sulle teenuse kohta piisavalt vajalikku ja tõest teavet, et saaksid teha teadliku valiku. Samuti peab kaupleja Sind teavitama teenusega seotud võimalikest riskidest (nt ilusalongis mõned teenused, mis ei sobi rasedatele jne).

Kaupleja peab Sind teavitama teenuse müügihinnast koos maksudega Sulle teenust pakkudes või vahetult enne teenuse osutamist. Teenuse müügihind on lõpphind, mida tasud teenuse eest.

Kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata, tuleb kauplejal Sind teenuse hinna komponentidest, tariifidest või hinna arvutamise alustest teavitada nii, et Sul oleks võimalik teenuse müügihinda piisava täpsusega arvutada.

Tee teenuse hinna suhtes eelkalkulatsioon ja sõlmi kauplejaga kirjalik leping, kus olete teenuse hinnas ja kõigis muudes asjaoludes kokku leppinud.

Enne teenuselepingu sõlmimist

 • kontrolli teenusepakkuja tausta nii sõpradelt-tuttavatelt kui internetist, vaata ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti musta nimekirja;
 • tee kindlaks, kas teenust osutab era- või juriidiline isik (nt vaata, kas raha tuleb kanda eraisiku või firma arvele);
 • loe lepingutingimused hoolikalt läbi ja küsi lisainfot, kui midagi jääb arusaamatuks.

Teenuste eest tasumisel pea silmas, et ühekordse teenuse eest maksmisel peab kaupleja andma Sulle ostu tõendava dokumendi ehk tšeki. Perioodilise teenuse puhul esitab teenusepakkuja arve või siis tuleb Sul teenuse eest tasuda lepingu alusel.
 
Kui Sa ei ole teenusega rahul, pöördu esmalt pretensiooniga kaupleja poole, kellelt teenuse ostsid. Kui teenusepakkuja keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus firma pakutud lahendusega saad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile. Komisjon võib jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro, vaidlus on sisutühi või perspektiivitu. 

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

Loe täpsemalt mida erinevate teenuste puhul tähele panna

E-teenused on kõikvõimalikud teenused ja toimingud elektroonses keskkonnas. Neid võivad pakkuda asutused, ettevõtted, organisatsioonid, üksikisikud.

E-teenused muudavad Sinu elu lihtsamaks: näiteks internetipanka või e-maksuametisse sisse logides saad teha vajalikud toimingud ilma kohale minemata ja järjekorras seismata.

E-teenused võivad olla väga erinevat tüüpi: näiteks ühekordsed infoteenused, portaalid, pikaajalised protsessipõhised dokumentide ja taotluste menetlusteenused, e-demokraatia teenused (hääletamine, valimine jms), iseteeninduskeskkonnad.

E-teenused muudavad Sinu elu lihtsamaks: näiteks internetipanka või e-maksuametisse sisse logides saad teha vajalikud toimingud ilma kohale minemata ja järjekorras seismata.

E-teenused võivad olla väga erinevat tüüpi: näiteks ühekordsed infoteenused, portaalid, pikaajalised protsessipõhised dokumentide ja taotluste menetlusteenused, e-demokraatia teenused (hääletamine, valimine jms), iseteeninduskeskkonnad.

Teenuste turvalisemaks kasutamiseks saad paljudesse neist sisse logida ID-kaardi ja Mobiil-IDga.

ID-kaardi ja mobiil-ID keskkond

Sertifitseerimiskeskus

Enda välimuse eest hoolitsemiseks on võimalik külastada ilusalonge, kus saab kasutada näiteks kosmeetiku, küünetehniku või juuksuri teenuseid.

Enne tellimuse tegemist tee kindlaks, kas iluteenust osutab era- või juriidiline isik. Uuri  teenusepakkuja tausta internetist ja sõpradelt-tuttavatelt, kontrolli ka tarbijakaitseameti musta nimekirja.

Kui kasutad eraisikust teenusepakkujat, ei saa Sa hilisemate probleemide tekkimisel  pöörduda tarbijakaitseameti poole. Eraisikutevaheliste vaidluste lahendamiseks saad pöörduda vaid kohtusse.

Võib juhtuda, et Sa ei ole teenindaja tööga rahul. Näiteks on juukselõikus Sinu arvates ebaõnnestunud või juukse- või kulmuvärv soovitust erinev.

Sellise olukorra vältimiseks peaksid teenindajale oma soovid varakult selgeks tegema.

Kui Sa ei ole tehtuga rahul, siis fikseeri olukord võimalusel fotodega, et Sul oleks pretensiooni esitamisel olemas tõendusmaterjal.

Kui Sa ei ole tulemusega rahul, siis pöördu esmalt teenusepakkuja poole ja kirjuta avaldus oma nõudega. Samas on tagantjärele sageli väga raske tõendada, kas õigus on Sinul või teenusepakkujal, kuna iluteenuse meeldimine võib olla subjektiivne.

Kui Sa teenusepakkujaga kokkuleppele ei jõua või kui teenusepakkuja Sinu avaldusele 15 päeva jooksul ei vasta, pöördu esmalt pretensiooniga kaupleja poole, kellelt teenuse ostsid. Kui teenusepakkuja keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus firma pakutud lahendusega saad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile. Komisjon võib jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro, vaidlus on sisutühi või perspektiivitu.

Pea meeles!

 • Iluteenuse lõpptulemus sõltub ka Sinu individuaalsetest eripäradest ja varasemast hooldusest.
 • Küsi teenuse eest tasumisel teenusepakkujalt ostu tõendavat dokumenti.

Mõnda riideeset ei tohi pesta, vaid see tuleb viia keemilisse puhastusse. Kui kodus pole pesumasinat ja käsitsi rõivaid pesta tundub aeganõudev ja vaevarikas, tulevad appi pesumajad.

Võib juhtuda, et viid riideeseme keemilisse puhastusse või pesumajja, kuid pole tulemusega rahul. Näiteks ei ole tulnud välja kõik plekid või on riideeseme värv tuhmunud. Võib ka ette tulla, et Sinu riideese on sootuks rikutud, näiteks on see läinud pärast puhastamist täielikult teist värvi või mitme numbri võrra väiksemaks.

Sellise olukorra vältimiseks peaks teenindaja riideeset vastu võttes selle üle vaatama ja panema kirja, millises olukorras see on. Teenindaja peaks Sind ka enne puhastusprotsessi võimalikest probleemidest teavitama, näiteks kui pole kindel, kas riideeset on võimalik täielikult puhtaks saada või on vaja sellelt osa detaile enne puhastamist eemaldada.

Peaksid ka ise riideeseme enne keemilisse puhastusse või pesumajja viimist põhjalikult üle vaatama ja vajadusel teenindajale selgitama, mis materjalist on riideese ja mis plekkidega on tegemist.

Kui Sa pole tulemusega rahul või Sinu riideese on täiesti rikutud, siis pöördu esmalt teenusepakkuja poole ja kirjuta avaldus oma nõudega. Samas on tagantjärele sageli väga raske tõendada, kas õigus on Sinul või kauplejal.

Kui Sa teenusepakkujaga kokkuleppele ei jõua Kui Sa ei ole teenusega rahul, pöördu esmalt pretensiooniga kaupleja poole, kellelt teenuse ostsid. Kui teenusepakkuja keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus firma pakutud lahendusega saad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile. 

Kui soovid, et keemiline puhastus hüvitaks Sulle rikutud riideeseme maksumuse, siis oleks hea, kui Sul on alles eseme ostutšekk. Vastasel juhul võib tarbijakaebuste komisjon jätta kaebuse läbi vaatamata, kui keemilise puhastuse eest tasutud summa on alla 30 euro.

Ära eelda, et teenusepakkuja hüvitab Sulle kogu rikutud riideeseme ostusumma, kuna riideese pole enam uus. Seetõttu võiksid kahju hüvitamise puhul olla valmis kompromissiks.

Kohus otsustab hüvitise suuruse juhul, kui kahju tekitamine on kindlaks tehtud, kuid kahju täpset suurust ei ole võimalik välja selgitada.

Pea meeles!

 • Ära eelda, et tugevalt määrdunud toode näeb pärast pesumajja või keemilisse puhastusse viimist välja nagu uus. Mida vanem on plekk, seda raskem on seda eemaldada. Seega vii riideese puhastusse kohe, kui see määrdub.
 • Nii keemilise puhastuse ettevõtted kui ka pesumajad järgivad rõivaste puhastamisel reeglina nende märgistusel olevaid hooldusjuhiseid. Kui oled märgistuse riideesemelt eemaldanud, on puhastamisel tekkida võivaid probleeme raske lahendada, kuna rõival pole hooldusjuhiseid, mida järgida.
 • Järgi rõivastel olevaid hooldusjuhiseid ka ise ning ära vii näiteks keemilisse puhastusse riideeset, mille puhul on keemiline puhastus keelatud, või siis pesumajja eset, mida ei tohi pesta.
 • Eriti hinnalisi riideesemeid ära võimalusel pesumajja ega keemilisse puhastusse vii, vaid pese neid kodus käsitsi, kui hooldusjuhised seda lubavad.

 • Küsi teenuse eest tasumisel teenusepakkujalt ostu tõendavat dokumenti.

Vaba aja veetmiseks on mitmeid viise. Üks võimalus on käia erinevatel üritustel, sealhulgas ka kontsertidel, muusikafestivalidel, teatris.

Korraldaja peab ürituse kohta avaldatavas teabes märkima, mis kellast alates saab siseneda ürituse toimumiskohta. Samuti peab korraldaja muuhulgas avaldama ürituse algusaja, koha, esineja(d).

Tutvu hoolikalt lepingutingimustega. Need on kirjas korraldaja kodulehel, ürituse piletil, reklaamplakatitel. Näiteks ei tohi paljudele meelelahutusüritustele kaasa võtta oma jooke, toitu. Tingimustes võib olla ka kirjas, et üritusel ei tohi pildistada.

Kui tegemist on pikema üritusega, mis kestab näiteks terve päev, siis uuri, kas võid ürituse toimumisalalt vahepeal lahkuda ja hiljem naasta. Enamasti saab seda teha siis, kui pileti asemel antakse käepael.

Võib juhtuda, et oled ostnud pileti üritusele, mis jääb ära. Kontserdi puhul võib ka ette tulla, et välja reklaamitud esineja ei saa tulla ja kontserdil esineb tema asemel keegi teine. Sellisel juhul peab ürituse korraldaja pakkuma Sulle võimalusel tasuta piletit teisele samaväärsele üritusele (nt teisel kuupäeval toimuvale teatrietendusele) või siis tagastama piletiraha.

Piletiraha tagasisaamiseks pöördu esmalt korraldaja poole ja kirjuta avaldus oma nõudega. Kui korraldaja ei vasta Sulle 15 päeva jooksul või pole nõus piletit hüvitama, pöördu tarbijakaitseameti poole.

Kui oled ostnud pileti mitte otse korraldajalt, vaid piletimüüjalt, siis on Sul õigus esitada ürituse ärajäämisel kaebus oma nõudega nii korraldajale kui piletimüüjale.

Pea meeles!

 • Uuri enne pileti ostmist ürituse korraldaja tausta.
 • Oota enne pileti ostmist ära täpsem info ürituse kohta. Näiteks kui korraldaja reklaamib muusikafestivali, avaldamata kohe festivalil esinejate nimesid, võid kiiret piletiostu kahetseda, kuid tagantjärele on Sul väga raske oma ootusi põhjendada ja korraldajaga vaielda, et piletiraha tagasi saada.
 • Mine suurüritusele kohale piisava ajavaruga, et vältida ummikusse jäämist ürituse sissepääsualal ja sellest tulenevat hilinemist.

Iseseisvalt treenimise asemel võid otsustada spordiklubi kasuks. Arvesta, et spordiklubis treenimiseks pead sõlmima klubiga liitumislepingu.  

Tee endale kindlasti enne spordiklubiga liitumist selgeks, millistel tingimustel ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada, kui Sa ei soovi enam edasi treenida.

Kui ostad spordiklubi ühepäevase treeningukaardi, kuukaardi või pikema perioodi kaardi, sõlmid Sa sisuliselt spordiklubiga tähtajalise lepingu. Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda, see lõpeb tähtaja saabumisel.

Spordiklubis saad treenida ka tähtajatult, tasudes liikmemaksu igakuiselt otsekorraldusega.

Tähtajatut lepingut saad korraliselt üles öelda, seda aga etteteatamisajaga. Näiteks kui tahad tähtajatu lepingu lõpetada 1. juulil ja lepingus on kirjas, et etteteatamisaeg on 45 päeva, siis pead Sa spordiklubile avalduse esitama hiljemalt 16. mail.

Erakorralise ülesütlemisega saad lepingut lõpetada ainult erakorralise asjaolu esinemisel, mida pead tõendama. Ühtlasi on siis lepingu teisel poolel õigus küsida mõistlikku hüvitist tehtud kulutuste eest.

Pea meeles!

 • Enne spordiklubi liitumislepingu allkirjastamist tutvu lepingu üldtingimustega, et vältida võimalikke hilisemaid probleeme.
 • Liitumislepingu üldtingimustega saad tutvuda nii klubis kohapeal kui ka klubi kodulehel.
 • Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda, see lõpeb tähtaja saabumisel. Tähtajatut lepingut saad korraliselt üles öelda.
 • Esita tähtajatu lepingu lõpetamise avaldus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-posti teel, kuivõrd suuliste avalduste puhul võib tekkida vaidlusi.

Kõiki riideid ei pruugi saada poest ja kui Sa ise õmmelda ei oska või selleks napib aega, on võimalik kasutada õmblusteenust.

Enne tellimuse tegemist tee kindlaks, kas õmblusteenust osutab era- või juriidiline isik. Üks võimalus selleks on vaadata, kelle pangakontole tuleb teenuse eest raha kanda – eraisiku või firma arvele.

Samuti uuri teenusepakkuja tausta internetist ja sõpradelt-tuttavatelt, kontrolli ka tarbijakaitseameti musta nimekirja.

Kui tellid õmblustöö eraisikust õmblejalt, ei saa Sa hilisemate probleemide tekkimisel  pöörduda tarbijakaitseameti poole. Eraisikutevaheliste vaidluste lahendamiseks saad pöörduda vaid kohtusse.

Võib juhtuda, et Sa ei ole õmbleja tööga rahul. Näiteks ei istu riideese seljas hästi  hoolimata võetud mõõtudest.

Sellise olukorra vältimiseks peaksid õmblejale oma soovid varakult selgeks tegema. Fikseeri tellimus kirjalikult ja pane sinna kirja kõik üksikasjad: tellitava riideeseme värv, mõõdud, maksumus, tellimuse täitmise aeg jne.

Kui tellimus on täidetud ja Sa ei ole tehtuga rahul, siis fikseeri olukord võimalusel fotodega, et Sul oleks pretensiooni esitamisel olemas tõendusmaterjal.

Kui Sa ei ole tulemusega rahul, siis pöördu esmalt teenusepakkuja poole ja kirjuta avaldus oma nõudega. Samas võib olla tagantjärele raske tõendada, kas õigus on Sinul või teenusepakkujal, kuna õmblustöö meeldimine võib olla subjektiivne.

Kui Sa teenusepakkujaga kokkuleppele ei jõua või kui teenusepakkuja Sinu avaldusele 15 päeva jooksul ei vasta, või Sa ei ole nõus firma pakutud lahendusega saad esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile. Komisjon võib jätta avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro, vaidlus on sisutühi või perspektiivitu. 

Pea meeles!

 • Ära maksa kergekäeliselt sajaprotsendilist ettemaksu.
 • Küsi teenuse eest tasumisel teenusepakkujalt ostu tõendavat dokumenti.

Kui sõidad autoga, siis peaksid teadma, millele parkimisel tähelepanu pöörata.

Parkida saad tasuta parkimise alal, eramaal asuvas parklas või avalikul territooriumil oleval tasulise parkimise alal.

Eramaal asuva parkla või avaliku territooriumi tasulise parkimise ala sissepääsu ees peab olema nähtav ja selgesti loetav infotahvel, kust saad lugeda, millist tüüpi parklaga on tegu.

Eramaal parkimise puhul on oluline teada, et eramaal asuvasse parklasse sisse sõites nõustud parkla omaniku kehtestatud tingimustega ehk võtad vastu pakkumise lepingu sõlmimiseks.

Kui rikud eramaal asuva parkla kasutustingimusi, on parkla omanikul õigus nõuda Sinult leppetrahvi, juhul kui selline tingimus on kirjas parkla sissepääsu ees oleval infotahvlil. Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud summa.

Avaliku territooriumi tasulise parkimise ala parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused kehtestab selle kohaliku omavalitsuse volikogu, kelle haldusterritooriumile parkimisala jääb.

Eramaal kehtestab parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused parkimist korraldav ettevõte.

Juhised mootorsõiduki parkimiseks

 • Tee parklasse sissesõidul kindlaks, kas tegemist on tasuta parkimise ala, eramaal asuva parkla või avalikul territooriumil asuva tasulise parkimise alaga.
 • Selgita välja, kas ja kui pika ajavahemiku jooksul on parklas lubatud sõidukit tasuta parkida.
 • Kui Sul on autos parkimiskell, siis pane sellel paika parkimise algusaeg. Kui Sul parkimiskella ei ole, siis fikseeri parkimise algusaeg kirjaliku teatega.
 • Aseta parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusajaga auto esiklaasile või armatuurlauale selliselt, et parkimiskella näit või teate sisu oleks väljaspool sõidukit hästi nähtav.
 • Tea, et parkimistasu maksmist tõendab paberkandjal või elektrooniline parkimisluba või parkimisautomaadi pilet või nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet või  mobiilsideoperaatori kinnitus Sinu mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta konkreetses tasulises parkimispiirkonnas.

Kui Sul tekib parklaomanikuga vaidlus, siis

 • esita avaldus tarbijavaidluste komisjonile, kui oled kasutanud eramaal asuvat parklat;
 • esita vaie kohalikule omavalitsusele või kaebus kohtule, kui parkisid avalikul territooriumil oleval tasulise parkimise alal.

Seikluspark on koht aktiivseks ja sportlikuks puhkuseks, kus saab iga külastaja, sõltumata varasemast kogemusest, oma võimeid proovile panna. Seikluspargi külastamisel, tasub endale selgeks teha reeglid ja piirangud et kogemus jääks positiivsena meelde.

Mõned soovitused seikluspargi külastajale:

 • Enne rajale minemist tutvu kõikide reeglite ja piirangutega.
 • Uue  raskusastmega rajale minemisel hinda oma võimeid ja tervislikku seisundit, sest erinevate seiklusradade, eelkõige selle raskemate osade läbimine nõuab füüsilist vastupidavust.
 • Karabiinide kasutamisel veendu igas olukorras, et üks karabiin on kinnitatud julgestustrossile.
 • Raja läbimisel järgi kõiki juhiseid, sh instruktori poolt prooviraja läbimisel antud juhiseid. 
 • Kui midagi juhtub, teavita  teenuseosutajat, et ta saaks kohe reageerida.
 • Seikluspargi esmakordsel külastusel alusta radade läbimist samm-sammult liikudes kergemalt raskemale, kuna seiklusparkide rajad on erinevate raskusastmetega.
 • Seiklusrajale  ära võta kaasa üleliigseid esemeid, näiteks mobiiltelefoni, võtmeid jne.
 • Kui  seiklusraja läbimisel jääb midagi ebaselgeks, näiteks kuidas vajadusel abi kutsuda või varustuse kasutamisega seonduv, küsi see kindlasti instruktorilt üle. 

Kui Sa ei ole teenusega rahul, pöördu esmalt pretensiooniga kaupleja poole, kellelt teenuse ostsid.

Viimati uuendatud 18.11.2021