Meediateenused

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teostab riiklikku järelevalvet meediateenuste üle: raadio, televisioon ja tellitavad teenused (viimaseid võib lihtsustatult nimetada ka videolaenutusteks).

TTJA teostab järelevalvet vaid nende teenuste üle, mis on oma tegevusloa saanud Eestist. Vaata väljastatud tegevuslubade nimekirja siit.

Milliste probleemide ja tähelepanekute osas tasub TTJA poole pöörduda?

  • Reklaami maht: hetkel kehtiv seadusandlus lubab edastada reklaami mahus kuni 12 minutit tunnis. Seejuures tasub tähele panna, et omasaadete tutvustused, saatekavade tutvustused jms ei ole käsitletavad reklaamina.
  • Alaealiste kaitse: pornograafia edastamine televisioonis ja raadios on keelatud. Tellitavates teenustes peab olema tagatud, et alaealised ei pääse sellisele sisule ligi (näiteks PIN-koodide abil). Muu alaealistele tõenäoliselt mittesobiv sisu (erootika, õudusfilmid, rohkelt vägivalda sisaldavad filmid): tohib näidata kell 22:00–06:00. Väljaspool seda kellaaega peab teosele eelnema vastav hoiatus või peab hoiatus olema ekraanil nähtav kogu esitamise ajal.
  • Muud peamised nõuded, mis kehtivad meediateenuste osutajatele, on leitavad siin.


Kontaktid

Tais Vakrõõm tel: 667 2084, e-post: tais.vakroom@ttja.ee
Peeter Sookruus tel: 667 2082, e-post: peeter.sookruus@ttja.ee
Helin Pertelson tel: 667 2040, e-post: helin.pertelson@ttja.ee

Viimati uuendatud 09.04.2021