Rail Balticuga seotud avalikud teated: Raplamaa

Siin teavitatakse kõikidest Rail Balticuga seotud projekteerimistingimuste-, ehitusloa-ja kasutusloa menetlustest ning keskkonnamõjude hindamiste menetlustest.

2021

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Rapla ja Pärnu maakonna piir - Tootsi" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 05.10.2020 kirjaga nr 16-6/19-2972-036 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb 16 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Põhja-Pärnumaa vallas Rapla ja Pärnu maakonna piirist kuni Tootsini.

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH programmiga on võimalik tutvuda digitaalselt TTJA avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-273365 , dokumendi viit 16-6/19-2972-035. 
Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus:

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu "Hagudi - Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab, et on tunnistanud 05.10.2020 kirjaga nr 16-6/19-2969-054 nõuetele vastavaks Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi.

Rail Baltica on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti KMH lõik käsitleb 38,5 kilomeetri pikkust lõiku, mis asub Rapla ja Kehtna vallas Hagudist Rapla ja Pärnu maakonna piirini.

Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

KMH programmiga on võimalik tutvuda digitaalselt TTJA avalikus dokumendiregistris https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-272658 , dokumendi viit 16-6/19-2969-031. 
Nõuetele vastavaks tunnistamise otsus:

Viimati uuendatud 10.09.2021