Kontaktid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Fax: 667 2001

Reg. nr. 70003218

E-teenindus

Asume kesklinna tasulisel parkimisalal. 
Lähimad kohad parkimiseks TTJA maja kõrval EP105 või Endla 8 maja ees 2 tundi tasuta.

Peadirektori vastuvõtt eelneval kokkuleppel telefonil +372 667 2011 või e-posti aadressil: anu.volma@ttja.ee.

Tarbija õigusi puudutavates küsimustes pöörduge

nõuandetelefonil

 +372 620 1707

tööpäeviti 10.00–15.00 

või kirjutades info@ttja.ee

Vastuvõtud tarbijakaitse küsimustes on leitavad siit.

Tarbijavaidluste komisjoni avaldustega seotud küsimustes palume pöörduda tarbimiskeskkonna tarbijavaidluste komisjoni sekretariaati.

Tehnilise järelevalve küsimustes pöörduge 

telefonil

+372 667 2000

tööpäeviti 9.00–16.00

Raadiohäirete teated

+372 507 0528

tööpäeviti 8.30–16.30

Kontaktid

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Kaur Kajak

Haridus: kõrgharidus
Eriala: sotsiaalteadus

peadirektor 6672150 kaur.kajak@ttja.ee
Illimar Pärnamägi

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

õiguse valdkonna juht 6672025 illimar.parnamagi@ttja.ee
Anu Võlma

Haridus: keskharidus

juhiabi-büroojuht 6672011 anu.volma@ttja.ee

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Teele Tohver

Haridus: kõrgharidus
Eriala: MSc European Public Policy

osakonna juhataja 6672072 teele.tohver@ttja.ee
Aap Andreas Rebas

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Suhtekorraldus

kommunikatsiooni-
nõunik
6672153 aapandreas.rebas@ttja.ee
Veronika Gorbatenko

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Majandusteadus

kommunikatsiooni peaspetsialist 6201702 veronika.gorbatenko@ttja.ee
Lembi Tasane

Haridus: keskharidus

spetsialist (üldinfo) 6672000 lembi.tasane@ttja.ee
Krista Kask

Haridus: keskharidus
Eriala: sekretäritöö

spetsialist (üldinfo) 6201700 krista.kask@ttja.ee
Mariann Salomets

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

õigusnõunik 6672037 mariann.salomets@ttja.ee
Margit Tammistu

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

jurist 6672041 margit.tammistu@ttja.ee
Merle Jürmann

Haridus: kõrgharidus
Eriala: ökonomist

finantsnõunik 6672022 merle.jurmann@ttja.ee
Raul Kallas

Haridus: kõrgharidus
Eriala: ärijuhtimine

IT tooteomanik 6672031 raul.kallas@ttja.ee
Mariko Männa

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Juhiabi (kutsekõrgharidus)

teabehalduse nõunik 6672024 mariko.manna@ttja.ee
Maile Mäesalu

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Rahvamajandus

analüütik 6672005 maile.maesalu@ttja.ee

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Kati Tamtik

Haridus: kõrgharidus
Eriala: kinnisvara planeerimine

osakonna juhataja 53051071 kati.tamtik@ttja.ee
Valmond Mikli

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

õigusnõunik 6672036 valmond.mikli@ttja.ee
Kaspar Raadik

Haridus: keskharidus

projektijuht 5278732 kaspar.raadik@ttja.ee
Ene-Liis Bachmann

Haridus: kõrgharidus
Eriala: maaehitus

peaspetsialist (Rail Baltic) 6672061 ene-liis.bachmann@ttja.ee
Maarja Allmaa

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Tööstus- ja tsiviilehitus

peaspetsialist (üldehituse ehitusõigus, tunnustamine, raudtee kaitsevöönd) 6672172 maarja.allmaa@ttja.ee
Kati Kuura

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Ärindus

peaspetsialist (Rail Baltic) 6672008 kati.kuura@ttja.ee
peaspetsialist (vakantne)
Kaido-Allan Lainurm

Haridus: kõrgharidus
Eriala: rahvusvaheline ärijuhtimine

peaspetsialist (hoonete ligipääsetavus) 6672062 Kaido-Allan.Lainurm@ttja.ee
Kristi Malm

Haridus: keskharidus

peaspetsialist (sundvaldused, välisriigi kutsed, ehitiste ohutus) 6672165 kristi.malm@ttja.ee
Liina Roosimägi

Haridus: kõrgharidus
Eriala: keskkonnatehnoloogia

ehituse tegevusõiguse valdkonna juht 6672004 liina.roosimagi@ttja.ee
peaspetsialist (vakantne)
Riina Tamm

Haridus: kõrgharidus
Eriala: keskkonnatehnika

peaspetsialist (energiatõhusus) 6672180 riina.tamm@ttja.ee
Urmo Karu

Haridus: kõrgharidus
Eriala: hoonete ehitus

peaspetsialist (ehitiste ohutus) 6672102 urmo.karu@ttja.ee
peaspetsialist (vakantne)
Meeri Sõerd

Haridus: kõrgharidus
Eriala: toiduainete töötlemine

peaspetsialist (raudtee ehitusõigus) 6672090 meeri.soerd@ttja.ee
Krista Reinberk

Haridus: kõrgharidus
Eriala: rakendusarhitektuur

ehitusjärelevalve peaspetsialist (lapsehoolduspuhkusel) 6672151 krista.salujarv@ttja.ee
Maarja Moks

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

peaspetsialist (projekteerimistingimused) 6672063 maarja.moks@ttja.ee
Nele Väits

Haridus: kõrgharidus
Eriala: geoökoloogia

peaspetsialist (hoonestusload) 6672151 nele.vaits@ttja.ee

Raudteetalitus

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Kadi Zavadskis

Haridus: kõrgharidus
Eriala: elektroenergeetika

juhataja 6672064 kadi.zavadksis@ttja.ee
Margus Meius

Haridus: kõrgharidus
Eriala: raudtee-insener

nõunik 6672050 margus.meius@ttja.ee
Tiit Linnas

Haridus: keskharidus
Eriala: mootorvedurijuhi-ja diiselrongijuhi abi

peaspetsialist (raudteeveerem) 6672053 tiit.linnas@ttja.ee
Karin Veskioja

Haridus: kõrgharidus
Eriala: füüsika

peaspetsialist (raudtee infrastruktuur) 6672134 karin.veskioja@ttja.ee
Triinu Uiboleht

Haridus: kõrgharidus
Eriala: logistika

peaspetsialist (raudteeliiklus, kaubavedu) 6672108 triinu.uiboleht@ttja.ee
Kristi Lambing

Haridus: keskharidus

peaspetsialist (raudtee toime) 6672064 kristi.lambing@ttja.ee
Marina Annus

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Transport ja logistika

peaspetsialist (raudteeliiklus, reisijatevedu) 6672054 marina.annus@ttja.ee
Jaak Simon

Haridus: kõrgharidus
Eriala: avalik haldus

projektiekspert (eriprojektid) 6672043 jaak.simon@ttja.ee

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Ingrid Teinemaa

Haridus: kõrgharidus
Eriala: keemia

osakonna juhataja 6672170 ingrid.teinemaa@ttja.ee
Angela Priks

Haridus: kõrgharidus
Eriala: tervisekaitse spetsialist

teenuse- ja tooteohutuse ekspert 6201718 angela.priks@ttja.ee
Anneli Nagel

Haridus: kõrgharidus
Eriala: halduskorraldus

peaspetsialist (teenuse- ja tooteohutus) 6201714 anneli.nagel@ttja.ee
Priit Poschlin

Haridus: kõrgharidus
Eriala: töö- ja tehnikaõpetuse õpetaja

nõunik 6672193 priit.poschlin@ttja.ee
Meelis Kärt

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Tehnikateadus

elektriohutuse ekspert 6672161 meelis.kart@ttja.ee
Eva-Maria Uusman

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Eesti avalik- ja eraõigus

õigusnõunik 6201712 eva-maria.uusman@ttja.ee
Ardi Link

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Ärijuhtimine

peaspetsialist (kemikaalide käitlemine ja pürotehnika) 6672027 ardi.link@ttja.ee
Aivar Tuisk

Haridus: keskharidus

peaspetsialist (elektriseadmed) 6672162 aivar.tuisk@ttja.ee
Alar Punson

Haridus: kõrgharidus
Eriala: energiatehnika insener

peaspetsialist (gaasiseadmed ja -paigaldised) 6672195 alar.punson@ttja.ee
Henri Külm

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas

peaspetsialist (elektripaigaldised) 6672133 henri.kulm@ttja.ee
Lauri Kütt

Haridus: kõrgharidus
Eriala: geotehnoloogia

peaspetsialist (lõhkematerjalid, kaevandamine ja täitematerjalide järelevalve) 6672185 lauri.kytt@ttja.ee
Maanus Urb

Haridus: kõrgharidus
Eriala: külmutusseadmed

peaspetsialist (surveseadmed ja -paigaldised) 6672177 maanus.urb@ttja.ee
Merilin Kraun

Haridus: kõrgharidus
Eriala: keskkonnatehnoloogia

peaspetsialist (lõhkematerjalid ja pürotehnika) (lapsehoolduspuhkusel) 6672106 merilin.kraun@ttja.ee
Reino Bürkland

Haridus: kõrgharidus
Eriala: tehnikateadus

peaspetsialist (tõsteseadmed) 6672173 reino.burkland@ttja.ee
Richard Saarman

Haridus: kõrgharidus
Eriala: masinate ja aparaatide projekteerimise insener

peaspetsialist (masinad ja tõsteseadmed) 6672175 richard.saarman@ttja.ee
Sirje Arus

Haridus: kõrgharidus
Eriala: keemiatehnoloogia insener

peaspetsialist (ohtlike kemikaalide käitlemine ohtlikes ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetes) 6672171 sirje.arus@ttja.ee
Taavi Lentso

Haridus: kõrgharidus
Eriala: tehnikateadus

peaspetsialist (elektriseadmed) 6672164 taavi.lentso@ttja.ee
Toomas Tamm

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Tootearendus

peaspetsialist (ehitustooted) 6672196 toomas.tamm@ttja.ee
Ursula Oraby

Haridus: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

peaspetsialist (side- ja raadioseadmed) 6672095 ursula.oraby@ttja.ee
Reeme Unnuk

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Bio- ja toiduainetehnoloogia

peaspetsialist (lõhkematerjalid ja pürotehnika) 6672106 reeme.unnuk@ttja.ee

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Oliver Gailan

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Telekommunikatsioon

osakonna juhataja 6672080 oliver.gailan@ttja.ee
Arvo Rammus

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Raadioinsener

nõunik 6672071 arvo.rammus@ttja.ee

Side- ja meediateenuste talitus

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
talituse juhataja (vakantne)
Helen Liiva

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

õigusnõunik (lapsehoolduspuhkusel) 6201707 helen.liiva@ttja.ee
Rivo Mets

Haridus: kõrgharidus
Eriala: raadiotehnika

sideturu ekspert (sideturgude analüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtte kohustused) 6672021 rivo.mets@ttja.ee
Peeter Lutsoja

Haridus: kõrgharidus
Eriala: ärikorraldus

sideturu ekspert (sideturgude analüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtte kohustused) 6672002 peeter.lutsoja@ttja.ee
Kädi Streff

Haridus: kõrgharidus
Eriala: sotsiaalteadused

jurist (tarbijate kaitse, side- ning üldhuviteenuste valdkond) 6201707 kadi.streff@ttja.ee
Kristi Orumets

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist (tarbijate kaitse, side- ning üldhuviteenuste valdkond) 6201707 kristi.orumets@ttja.ee
Diana Fenenko

Haridus: kõrgharidus
Eriala: turundus ja kaubandus

peaspetsialist (numbriliikuvuse korraldamine ja sideteenuste järelevalve) 6672003 diana.fenenko@ttja.ee
Evelin Kiik

Haridus: kõrgharidus
Eriala: rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus

peaspetsialist (sideturgude analüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtte kohustused) 6672093 evelin.kiik@ttja.ee
Henry Sarapuu

Haridus: kõrgharidus
Eriala: side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine

peaspetsialist (sideteenuste osutamise ja raadiosageduste kasutamise järelevalve) 6672081 henry.sarapuu@ttja.ee
Kai Remmelkoor

Haridus: kõrgharidus
Eriala: kekkonnakaitse tehnoloogia

peaspetsialist (numbrilubade menetlemine, numeratsiooniressursi haldamine) 6672077 kai.remmelkoor@ttja.ee
Aigi Veber

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

jurist (tarbijate kaitse, side- ning üldhuviteenuste valdkond) 6201753 aigi.veber@ttja.ee
sidevõrkude turvalisuse ekspert (vakantne)
sidevõrkude turvalisuse ekspert (vakantne)

Sagedushalduse talitus

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Erko Kulu

Haridus: kõrgharidus
Eriala: telekommunikatsioon

talituse juhataja 6672120 erko.kulu@ttja.ee
Irena Lukas

Haridus: kõrgharidus
Eriala: raadioside, raadiolevi ja televisioon

sagedushalduse ekspert (mobiilside sageduste planeerimine ja rahvusvaheline suhtlus) 6672127 irena.lukas@ttja.ee
Veikko Tunnel

Haridus: kõrgharidus
Eriala: elektroonika ja telekommunikatsioon

peaspetsialist (sagedusplaneerimine; TV-ringhääling ja satelliitside) 6672123 veikko.tunnel@ttja.ee
Andres Teeäär

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Telekommunikatsioon

peaspetsialist (loavabade sideseadmete valdkond) 6672094 andres.teeaar@ttja.ee
Artur Ikart

Haridus: kõrgharidus
Eriala: automaatika ja telemehhaanika

peaspetsialist (raadiosageduste järelevalve) 6672107 artur.ikart@ttja.ee
Endrik Kriisa

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Telekommunikatsioon

sagedushalduse ekspert (moliilside ja FM raadioringhäälingu sageduste planeerimine) 6672131 endrik.kriisa@ttja.ee
Kristiina Repp

Haridus: keskharidus
Eriala: telekommunikatsiooniseadmed

sagedushalduse ekspert (mobiilside ja liikuva maaside sageduste planeerimine) 6672130 kristiina.repp@ttja.ee
Siim Ojasoo

Haridus: keskharidus
Eriala: sõjaväelise juhtimise eriala vanemallohvitseridele

peaspetsialist (raadiosageduste järelevalve) 6672154 siim.ojasoo@ttja.ee
Kristjan Soodla

Haridus: kõrgharidus
Eriala: elektroonika ja telekommunikatsioon

peaspetsialist (raadiosageduste järelevalve) 6672091 kristjan.soodla@ttja.ee
Külli Kopelmaa

Haridus: kõrgharidus
Eriala: matemaatika

peaspetsialist (sageduslubade väljastamine; liikuva maaside, paikse side ja FM raadioringhäälingu sagedusload) 6672128 kulli.kopelmaa@ttja.ee
Lada Jostina

Haridus: kõrgharidus
Eriala: raadioinsener

peaspetsialist (sageduslubade väljastamine; paikse side ja mobiilside sagedusload) 6672125 lada.jostina@ttja.ee
Maret Ots

Haridus: kõrgharidus
Eriala: elektroonikainsener

peaspetsialist (nõuded sideseadmetele ja standardimine) 6672092 maret.ots@ttja.ee
Ulvi Valdaru

Haridus: keskharidus

peaspetsialist (sageduslubade väljastamine; mere- ja lennundusside ning amatöörraadioside sagedusload) 6672124 ulvi.valdaru@ttja.ee

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Ulrika Paavle

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

osakonna juhataja 6672104 ulrika.paavle@ttja.ee
Hellika Teder

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist-valdkonnajuht 6201908 hellika.teder@ttja.ee
Helena Tipka

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

jurist 6201733 helena.tipka@ttja.ee
Helen Rohtla

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

turismi ekspert 6201707 helen.rohtla@ttja.ee
Helena Karo

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

spetsialist 6201750 helena.karo@ttja.ee
Peeter Sookruus

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Ajalugu

meediateenuste ekspert 6672082 peeter.sookruus@ttja.ee
Tais Vakrõõm

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

peaspetsialist 6672084 tais.vakroom@ttja.ee
Helin Pertelson

Haridus: kõrgharidus
Eriala: kohtueelne uurimine

peaspetsialist 6672040 helin.pertelson@ttja.ee
Harri Puskar

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Rahvusvaheline ärijuhtimine

digiteenuste järelevalve peaspetsialist 6672032 harri.puskar@ttja.ee
digiteenuste järelevalve ekspert (vakantne)
peaspetsialist (vakantne)

Kaubandustalitus

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Birgit Valgus

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

juhataja 6201707 birgit.valgus@ttja.ee
Kerly Kirsipuu

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

peaspetsialist 6201707 kerly.kirsipuu@ttja.ee
Signe Naarits

Haridus: keskharidus

peaspetsialist 6201707 signe.naarits@ttja.ee
Liilia Laks

Haridus: keskharidus

peaspetsialist 6201707 liilia.laks@ttja.ee
Diana Lints

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist (reklaam, tubakatoodete müük) 6201707 diana.lints@ttja.ee
Grete Leesmann

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

jurist 6201735 grete.leesmann@ttja.ee
Mari-Liis Aas

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist (finantsteenused) 6201707 mari-liis.aas@ttja.ee
Elnara Nadžafova

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist (e-kaubandus, kaubandus ja reklaam) 6201707 elnara.nadzafova@ttja.ee
Martin Simmermann

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist (e-kaubandus) 6201707 martin.simmermann@ttja.ee
jurist (vakantne)

Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Veiko Kopamees

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

juhataja 6201920 veiko.kopamees@ttja.ee
Jaanika Maimjärv-Kukk

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteenistus

jurist 6201920 jaanika.maimjarv-kukk@ttja.ee
Maris Davydov

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Haldusjuhtimine (B.)

konsultant 6201707 maris.davydov@ttja.ee
Heli Põder

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist 6201707 heli.poder@ttja.ee
Helina Itter

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist 6201707 helina.itter@ttja.ee
Liisa Elmet

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist 6201707 liisa.elmet@ttja.ee
Maia Kurim

Haridus: kõrgharidus
Eriala: keeletoimetaja

konsultant 6201707 maia.kurim@ttja.ee
Maire Arras

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

konsultant 6201707 maire.arras@ttja.ee
Maret Valdner

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigus

jurist 6201707 maret.valdner@ttja.ee
Margot Leen

Haridus: kõrgharidus
Eriala: majandusõigus

nõustamisteenuse ekspert 6201707 margot.leen@ttja.ee
Reelika Rohumets

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

jurist 6201707 reelika.rohumets@ttja.ee
Sille Suur

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Sotsioloogia

konsultant 6201707 sille.suur@ttja.ee
Sven Lehis

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigus

jurist 6201707 sven.lehis@ttja.ee
Marianne Metssoon

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

jurist 6201707 marianne.metssoon@ttja.ee

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Kristina Vaksmaa-Tammaru

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Haldusjuhtimine (M.)

talituse juhataja; tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja ülesannetes (kuni 31.08.2021) 6201708 kristina.vaksmaa@ttja.ee
Maria Hindpere

Haridus: kõrgharidus
Eriala: Õigusteadus

konsultant 6201754 maria.hindpere@ttja.ee
Heldin Malmet

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist 6201707 heldin.malmet@ttja.ee
Nele Nahkur

Haridus: kõrgharidus
Eriala: õigusteadus

jurist 6201707 nele.nahkur@ttja.ee

Majanduskoostöö talitus

Nimi
Ametikoht
Telefon
E-post
Andres Ruubas

Haridus: kõrgharidus
Eriala: haldusjuhtimine

juhataja 6672076 andres.ruubas@ttja.ee
Karen Ojaperv

Haridus: kõrgharidus
Eriala: konserveerimise tehnoloogia

majandustegevuse registri ekspert 6201726 karen.ojaperv@ttja.ee
Janne Änilane

Haridus: kõrgharidus
Eriala: inglise ja saksa keele filoloog

koostöövõrgustike peaspetsialist 6672121 janne.anilane@ttja.ee
Tatjana Saarniit

Haridus: kõrgharidus
Eriala: sooja ja gaasivarustus ning ventilatsioon

majandustegevuse registri kasutajatoe peaspetsialist 6687080 tatjana.saarniit@ttja.ee
Anne Klein

Haridus: kõrgharidus
Eriala: konserveerimise tehnoloogia

majandustegevuse registri kasutajatoe peaspetsialist 6687080 anne.klein@ttja.ee

Viimati uuendatud 10.09.2021